De Skâns, al 55 jaar de ontmoetingsplek voor de Gordyksters

Opsterland-Ooststellingwerf -  Op 16 maart 1961 opende de eerste vrouwelijke minister van Nederland, Marga Klompé cultureel centrum De Skâns in Gorredijk.

Zij sprak haar bewondering uit over het feit dat een dorp als Gorredijk zo’n prachtig centrum had gerealiseerd. Nu, bij het 55-jarig jubileum, presenteert De Skâns zich met de leus: ‘55 jaar oud en met een frisse blik naar de toekomst’.  Die toekomst zal naar alle waarschijnlijkheid enkele tientallen meters verderop liggen, als onderdeel van een multifunctionele accommodatie waarin ook de beide basisscholen Trimbeets en Flambou en de Burgemeester Harmsma School voor voortgezet onderwijs participeren. Skânsdirecteur Harry Koning: ,,De voorbereidingen voor de nieuwbouw zijn in volle gang. Wij hebben uitgezocht wat de gebruikerswensen zijn en die worden nu vertaald in de benodigde ruimte. Er is een gebruikersgroep ingesteld, die wordt meegenomen in het hele ontwikkelingsproces. De verwachting is dat de bouw tussen 2018 en 2020 zal zijn afgerond. Daarmee neem je dan afscheid van een stuk historie en dat gaat bij veel Gorredijksters natuurlijk gepaard met emotie, daar hebben wij alle begrip voor. Het uitgangspunt van mij en mijn team is altijd geweest: de politiek neemt besluiten, daar moeten wij ons niet in mengen. Wat er ook besloten wordt, verbouw of nieuwbouw, beide keren maken wij er iets moois van.” Positieve benadering Die positieve benadering wordt ook duidelijk tijdens een gesprek met twee medewerkers van De Skâns: Henk Mulder, public relations en techniek en Piety Eppinga, theaterprogrammeur. “Juist in de afgelopen roerige periode konden wij maar één ding doen: ervoor zorgen dat de gebruikers van De Skâns het er naar hun zin hadden. En er zijn nogal wat gebruikers, jong en oud weet ons te vinden: koersballers en biljarters, jeugd- en ouderenwerk, Iepenloftspul Opsterlân repeteert er, de skeelervereniging traint er, net als gymnastiekvereniging Stânfries en volleybalvereniging Reva; er zijn muzieklessen, kookcursussen, vergaderingen, basisscholen geven er hun gymnastieklessen en natuurlijk is er een aantrekkelijk theaterprogramma.” Dorpshuisfunctie Mulder: “Eigenlijk willen wij zo goed mogelijk de dorpshuisfunctie voor Gorredijk invullen. We hebben vorige week een gastenteller geïnstalleerd. Dan blijkt dat wij in de voorjaarsvakantie, een rustige week voor ons, maar liefst ruim 3000 bezoekers binnen hebben gehad!” Theaterbezoek trekt weer aan Het theaterbezoek trekt na een dip tijdens de economische crisis ook duidelijk weer aan. Eppinga: “Wy ha elk jier in moai programma meitsje kinnen, ek al kinne wy toppers as Brigitte Kaandorp en Bert Visscher, dy’t wy hjir wol hân ha, no net mear oanlûke. Dy spylje no allinne noch yn de grutte teaters.  Mar foarige wike hienen wy Maarten van Rossem mei in prachtich programma. Dan sit de ûnderseal fol. Nei de foarstelling ha wy noch mei him oan de bitterballen sitten, dêr hie hy yn syn optreden fan sein dat ‘er dy sa lekker fynt. Dat binne leuke dingen, sa fulle wy ús gasthearskip yn.” De komende weken staan er nog mooie voorstellingen gepland, waaronder Theo Smedes en een reprise van De Feteranen  (eind vorig jaar volledig uitverkochte zaal). Mulder: “En we zijn niet snel uitverkocht, wij kunnen 475 theaterbezoekers hebben.” Doek is absoluut niet gevallen Het is duidelijk dat het doek niet is gevallen voor De Skâns, zoals eerder in de media werd aangegeven. Koning: “Met dit team medewerkers, die twee jaar geleden een week vakantie opofferden om een aantal zalen met roller en kwast weer een fris uiterlijk te geven, zorgen wij ervoor dat De Skâns voor de Gordyksters de laagdrempelige huiskamer is en blijft.” Tekst en foto: Keimpe Vlietstra