Eddy Wymenga vertelt in De Skâns over trekvogels in de Sahel

Opsterland-Ooststellingwerf -  Eddy Wymenga vertelt dinsdag 29 maart om 20:00 uur in De Skâns over trekvogels in de Sahel.

Eddy Wymenga, van het Ecologisch adviesbureau Altenburg en Wymenga, is co-auteur van het boek Living on the Edge. Natuurvereniging Geaflecht heeft Wymenga bereid gevonden om deze avond te tonen hoe niet alleen het Nederlandse landschap en het weer de stand van deze broedvogels beïnvloedt maar ook ontwikkelingen op trekroutes en in overwinteringsgebieden. Vele factoren bepalen wel en wee Het wel en wee van onze vogels hangt niet alleen af van de omstandigheden alhier. Broedvogels die ten zuiden van de Sahara overwinteren, moeten deze woestijn jaarlijks tweemaal oversteken. Daarnaast zijn ze sterk afhankelijk van de ontwikkelingen in hun overwinteringsgebied. Er zijn daarmee veel factoren die bepalen of het een soort als de Gekraagde Roodstaart in Nederland goed of slecht gaat. Natuurlijke en menselijke invloed Diverse onderzoekers hebben met name gekeken naar de ontwikkelingen in de Sahel. Grote, natuurlijke, verschillen als met name de neerslag, bepalen van jaar tot jaar de kwaliteit van het overwinteringsgebied. Goede omstandigheden in de Sahel-zone resulteren in een grotere kans op overleven en een betere conditie voor de terugreis naar Europa. De Sahel-zone wordt echter ook sterk door de mens beïnvloed. Naast de bijna klassieke overbegrazing doet nu echter ook 'watermanagement' zijn intrede in de Sahel. Het reguleren van waterstromen als de Niger leidt tot grote veranderingen als grote oppervlakken daarmee niet meer periodiek overstromen.