Spiritueel Centrum Lichtfontein mag boomhut bouwen

OOSTERWOLDE - Spiritueel Centrum De Lichtfontein in Appelscha mag eco-lodges, een boomhuis en een leslokaal bouwen. Ooststellingwerf verleent in principe medewerking.

Spiritueel centrum De Lichtfontein aan de Vaart Zz in Appelscha wil uitbreiden. Eigenaresse Anita Geugien heeft de gemeente in december gevraagd om op het terrein eco-lodges, een boomhuis en een leslokaal te mogen plaatsen. In totaal gaat het om vijf gebouwtjes met een oppervlakte van gemiddeld 25 vierkante meter elk. De eco-lodges en het boomhuis moeten dienen als slaapvertrekken voor gasten. Geugien is vijf jaar geleden van start gegaan met het spiritueel opleidingscentrum in de voormalige lagere school in Appelscha-Boven. Landschappelijk aanvaardbaar Volgens het college zijn de gebouwen in strijd met het bestemmingsplan Buitengebied, maar is het plaatsen van vier kleine bijgebouwen stedenbouwkundig en landschappelijk aanvaardbaar. Het terrein waarop gebouwd zal worden is aan de achterzijde, geheel ingesloten en niet zichtbaar vanaf de openbare weg. De bijgebouwen zullen op een natuurlijke wijze worden ingepast in de groene omgeving, waardoor ze nog minder zullen opvallen. In die zin is er volgens het college sprake van een goede landschappelijke inpassing. Het parkeren vindt op eigen terrein plaats aan de voorzijde van het hoofdgebouw, waar voldoende parkeerplaatsen aanwezig zijn. Volgens burgemeester en wethouders sluit het plan goed aan bij het gemeentelijk beleid om te zorgen voor toekomst en ontwikkeling van de leefbare landschappen, buurtschappen en dorpen. ,,Dergelijke initiatieven zullen een verbinding vormen tussen actief beleven van bos en natuur in combinatie met het versterken van de leefbaarheid en werkgelegenheid.''