Oldeberkoop wil enorm monument voor de Coöperatieve Gedachte

OOSTERWOLDE - In Oldeberkoop moet een zeven meter hoog kunstwerk komen als monument voor de coöperatieve gedachte, vindt Stichting Bercoop Fonds. De gemeente Ooststellingwerf verleent in principe medewerking.

De Stichting Bercoop Fonds heeft begin februari bij de gemeente een principeverzoek ingediend voor het plaatsen van een kunstwerk/monument op de Doevekaamp bij de kruising Heerenveenseweg-Wolvegasterweg in Oldeberkoop. Het enorme beeld moet ongeveer zeven meter hoog worden en krijgt een doorsnee van circa vijf meter. Koepel Het kunstwerk bestaat uit een koepel, die wordt gedragen door mensfiguren. Daarmee wordt de coöperatieve gedachte verbeeld. Volgens de aanvragers moet het beeld als blikvanger bij de entree van Oldeberkoop goed zichtbaar zijn. Volgens de initiatiefnemers moet het kunstwerk voor iedereen toegankelijk zijn en daarom dient het monument samen met vier tot zes parkeerplaatsen en een groene afscheiding geheel op zichzelf te staan. Stichting Bercoop Fonds heeft als alternatieve plek gekozen voor het Koepelbos (achter de snackbar), maar tot dusver heeft grondeigenaar Staatsbosbeheer hiervoor nog een toestemming gegeven. Volgens het college is het plaatsen van een kunstwerk en het aanleggen van parkeerplaatsen op deze locatie in strijd met de regels, omdat het terrein valt onder 'agrarisch gebied'. Toch zijn b&w bereid medewerking verlenen aan het plaatsen van het kunstwerk. Permanente parkeerplaatsen op de Doevekaamp staan ze echter niet toe. Die zijn volgens de gemeente niet wenselijk in het nu nog open gebied op de Doevekaamp. Er kan vanaf de huidige weg niet worden ingereden op deze plekken, dus er zal ook nog een insteekweg aangelegd moeten worden op het terrein van de Doevekaamp. Grote aanloop bij het kunstwerk zal bovendien zorgen voor overlast. De parkeerruimte is volgens het college ook niet noodzakeijk. Kanon In een overleg tussen wethouder De Boer en S. Stienstra van de Stichting zijn naast de beide genoemde plekken als alternatieven ook genoemd Wolvegasterweg 10 (voormalige locatie Blughut) of het terrein daar tegenover, waar nu het kanon staat. Volgens het college is de plek van het kanon zelfs beter. Daar is parkeren al mogelijk, bezoekers hoeven niet de provinciale weg over te steken om bij het beeld te komen en het kunstwerk komt dan dichter bij de dorpskern te staan. Volgens het college past het kunstwerk daar prima, al zou het kanon dan wel moeten opschuiven. De eerste keuze, de Doevekaamp, is echter al in eigendom van Stichting Bercoop Fonds, wat de plaatsing aanmerkelijk vereenvoudigt. Volgens het college is een kunstwerk van deze omvang een welkome aanvulling, die past binnen de jaarlijkse kunstmanifestaties die Oldeberkoop rijk is, zoals Open Stal. De Coöperatiekoepel zou het 46ste kunstwerk in de openbare ruimte van de gemeente zijn en een fraaie aanvulling in de recreatieve routes die door de gemeente lopen. Zo kunnen volgens b&w op een laagdrempelige manier de vele kunstwerken van de gemeente Ooststellingwerf onder de aandacht worden gebracht van de lokale bevolking en recreanten.