Siebe de Boer vindt eerste 'ljipaai' van Smallingerland

DRACHTEN - Siebe de Boer heeft het eerste kievitsei van de gemeente Smallingerland gevonden. Dinsdagmiddag komt hij zijn beloning halen bij burgemeester Tjeerd van Bekkum.

Zaterdagavond om twintig over zes vond Siebe de Boer het eerste ljipaai in Smallingerland tussen Drachten en Opeinde, in een weiland in de buurt van de Intratuin. Op dat moment was er volgens Smallingerland nog geen sprake van een verbod op het competitie-element dat door het ministerie van Economische Zaken bekend is gemaakt.
Vrijdag stuurde de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), onderdeel van het ministerie van Economische Zaken, een brief aan de Bond Friese VogelWachten (BFVW), waarin werd geëist dat de bond haar leden zou opdragen het zoeken te staken. De BFVW heeft haar leden gevraagd te stoppen met zoeken naar kievitseieren. De vogelwachters mogen wel naar nesten te zoeken voor bescherming, maar de competitie komt te vervallen.
De vondst van Siebe de Boer is aangemeld bij de BFVW en vanmiddag gemeld bij de gemeente. Dinsdagmiddag om half vijf vindt de uitreiking van de oorkonde plaats door burgemeester Tjeerd van Bekkum in het gemeentehuis van Smallingerland.
Vorige week al heeft Van Bekkum het bronzen ljipaai teruggegeven aan kunstenaar Jan Ketelaar. Die had de kunstwerkjes twee jaar geleden aan de gemeente geschonken, zodat die ze kon uitreiken als prijs voor de eerste vinder die de eieren zou laten liggen. Volgens Van Bekkum zou de gemeente die prijs voortaan uitreiken, in plaats van de gewone beloning, ook een kunstwerkje en een oorkonde, voor vinder die de eieren wel raapte en naar het gemeentehuis zou brengen. ,,No't se de aaien dochs net meinimme meie, is der gjin keuze om se al of net lizze te litten. Dan hat myn priis gjin sin mear,'' aldus Ketelaar.