Plaatselijk Belang Appelscha over verhouding met gemeente

Opsterland-Ooststellingwerf - ,,We schrijven het op, we nemen het mee en doen er niets mee”, kenschetste Gjalt de Haan, voorzitter van Plaatselijk Belang Appelscha, de verhouding met de gemeente tijdens de ledenvergadering.

Deze vergadering was op maandag 21 maart in aanwezigheid van een kleine veertig leden. Zijn opmerking was een rode draad als het ging over genoemde verhouding. Uit de zaal kwamen ook van tijd tot tijd raadgevingen om de gemeente in de benen te krijgen. Veel telefoneren en beroep doen op de melding openbare orde. Niet negatief Niet dat de vergadering ontaardde in een negatieve sfeer. Integendeel, de Appelschaarsters houden van hun dorp, hebben waardering voor het bestuur van PBA, en zijn bereid zelf de handen uit de mouwen te steken. Bijvoorbeeld om op 9 april een opruimdag te houden. Of namens PBA vergaderingen bij te wonen over glasvezel, Staatsbosbeheer en andere. De Haan memoreerde tal van activiteiten van het afgelopen jaar, de perikelen rond de N381 en de Wester Es, het winkelcentrum, het bouwen op het voormalig miniatuurpark, de Boerestreek en de aldaar regelmatige optredende zandverstuivingen. Mountainbikers versus wandelaars Een van de grootste pijnpunten zijn de mountainbikers die te pas en te onpas wandelaars in de weg rijden in de Appelschaarster bossen. Hier bijt een goede toeristische en recreatieve activiteit die enorm veel bezoekers trekt, de natuurliefhebber te voet, zo vindt het bestuur en de leden van Plaatselijk Belang. De leden beseffen de meerwaarde van de bikerroutes, maar zijn de hinder ook zat. De Haan: ,,We gaan dit opnemen met de betrokkenen in een openbare vergadering om dit probleem voor eens en altijd uit de wereld te helpen."