Onderzoek SP Opsterland: Meerderheid burgers tegen gasboring bij Langezwaag

Opsterland-Ooststellingwerf - De SP-afdelingen Opsterland en Heerenveen hebben onderzoek gedaan onder de inwoners van Luxwoude, Langezwaag en De Knipe. De inwoners is gevraagd hoe ze denken over het openen van een tweede boorput bij Langezwaag en of ze zich zorgen maken. Het antwoord: ja. 

De meerderheid van de burgers blijkt tegen gasboring bij Langezwaag te zijn, ook is er een tekort aan voorlichting. Door het terugschroeven van de gasexploitatie in Groningen heeft Economische Zaken toestemming verleend om de inspanningen in Drente en Friesland te intensiveren. Zo is inmiddels bij Langezwaag door Vermillion een tweede boorput aangelegd om het aanwezige gasveld onder onder andere de Knipe versneld leeg te kunnen halen. Reden voor de SP afdelingen van Opsterland en Heerenveen om in de dorpen Langezwaag, Luxwoude en de Knipe onderzoek te doen naar de mening van de burgers hierover. Vooral bij de inwoners van de Knipe steekt het de bewoners dat de tweede boorput al geslagen was, voordat zij hierover hoorden vanuit het Ministerie. Dit terwijl het aanwezige gasveld zich onder hun huizen uitstrekt. Op zijn minst erg slordig, zo vindt ook de SP. SP: protest gemeente te laat Het protest dat de gemeente Opsterland heeft ingediend, komt naar de mening van de SP dan ook te laat en zet waarschijnlijk geen zoden aan de dijk. Bewoners willen duidelijke afspraken over wat er gebeurt als er inderdaad verzakkingen komen en aardbevingen voelbaar zijn, duidelijkheid ook over wat de consequenties zijn als het mis gaat. Wie draait er voor de schade op? ,,Daarnaast zou de gaswinning beter te accepteren zijn als een bepaald percentage van de opbrengst beschikbaar wordt gesteld aan de dorpen, die hinder ondervinden van de gaswinning, zoals bijvoorbeeld bij aanvoer en aanleg van pijpleidingen, zwaar vrachtverkeer, lawaai- en lichtoverlast, etc", vindt de SP. Veel mensen hebben aangegeven dat er meer gedaan moet worden met duurzame energie-opwekking. “En we willen graag geïnformeerd worden en blijven over alle nieuwe ontwikkelingen omtrent de gaswinning.” Overigens is het percentage ‘bezorgd’ – ‘niet bezorgd’ over de drie dorpen even groot: beide 45 %. De enquête-uitslag per dorp is te vinden op www.opsterland.sp.nl