Referendum over Oekraïne: voor of tegen stemmen?

Drachten - Zeg eens eerlijk: weet u al dat u op 6 april mag stemmen? Iedereen van 18 jaar en ouder mag in een raadgevend referendum zijn stem uitbrengen over het associatieakkoord van de Europese Unie (EU) met Oekraïne.

De kans is groot dat u nog maar weinig heeft gehoord over het referendum en het akkoord. ,,Zonde, want dit akkoord brengt meer handel voor Nederland en meer democratie in Oekraïne” zegt minister Bert Koenders van Buitenlandse Zaken. “Het referendum is een mooie kans uw mening te geven over een belangrijk onderwerp.” Samenwerking EU en Oekraïne Een associatieakkoord is een duur woord voor een stel afspraken over nauwe samenwerking op economisch en politiek gebied. De EU maakt vaker afspraken met landen die graag met Europa samenwerken maar geen lid worden. Er zijn bijvoorbeeld akkoorden met Guatemala, Libanon, Israël en Zuid-Korea. Ook voor Oekraïne staat lidmaatschap van de EU niet op de agenda.Het samenwerkingsakkoord gaat over afspraken om de handel te bevorderen en ook over hervormingen van de Oekraïense economie en bestuur. Beide partijen denken daar beter van te worden. Interessante markt  Oekraïne gaat zijn economie moderniseren zodat we over en weer beter zaken kunnen doen. Met 45 miljoen consumenten kan het land een interessantere markt zijn voor onze bedrijven, zoals de transportsector en de landbouw. Er zijn nu al 250 Nederlandse bedrijven actief in Oekraïne. Veel problemen Ook op bestuurlijk gebied wil Oekraïne aan de slag met hervormingen. Bijvoorbeeld het aanpakken van de corruptie en de criminaliteit. Maar ook zorgen voor een echte democratie, met vrijheid van meningsuiting en onafhankelijke rechters. Het land kent veel problemen en heeft nog een lange weg te gaan. Voor de broodnodige hervormingen  is het samenwerkingsakkoord tussen Oekraïne en de EU een belangrijke steun in de rug. In 2014 hebben duizenden Oekraïners gedemonstreerd op het Maidan-plein voor het associatieakkoord met de EU omdat ze genoeg hadden van corruptie en meervrijheid en democratie wilden, geïnspireerd op Europa. Zonder inmenging van grote buur Rusland. Voor Nederland en de EU is het belangrijk dat de buurlanden aan de buitengrenzen van Europa stabiel en welvarend zijn. Voors en tegens Het referendum laat de gemoederen niet onberoerd. Voor- en tegenstanders voeren heftige discussies in de media. Het kabinet is uiteraard voor, net zoals de meeste politieke partijen in de Eerste en Tweede Kamer die het akkoord al eerder hebben goedgekeurd. De tegenstanders beweren dat Oekraïne uiteindelijk toch lid van de EU zal worden en dat Europa door het verdrag ruzie krijgt met de Russische president Poetin. Ook zeggen sommigen dat Oekraïne te corrupt is om mee samen te werken. De voorstanders vinden ook dat Oekraïne geen lid moet worden van de EU. Zij stellen dat deze samenwerking de beste manier is om welvaart en veiligheid in Oekraïne te bevorderen. Daarbij is het belangrijk de hervormers in het land te ondersteunen in hun strijd voor een beter leven. Raadgevend referendum Sinds juli vorig jaar is er een nieuwe manier ingevoerd voor Nederlanders om zich uit te spreken over belangrijke zaken: het raadgevend referendum. Het Oekraïne referendum is in september 2015 afgedwongen door actiecomité GeenPeil, met ruim 400.000 handtekeningen. Het referendum zal op 6 april 2016 plaatsvinden. Er geldt een wettelijke opkomstdrempel van 30 procent. Als er te weinig mensenkomen stemmen, is het referendum niet geldig. Is de opkomst boven de 30 procent, dan is de uitslag geldig. Het is dus belangrijk dat zoveel mogelijk Nederlanders gaan stemmen.Bij een “voor” zal de regering het associatieakkoord bekrachtigen. Bij een “tegen” moet het kabinet overleggen met de Tweede Kamer hoe met de uitslag om te gaan. Meer informatie is te vinden op: www.verkiezingen2016.nl en https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/associatieakkoord-oekraine/