Ruim dertig initiatieven voor Fonds Ooststellingwerf

Opsterland-Ooststellingwerf -  Er leven veel mooie ideeën in Ooststellingwerf. Uit vrijwel alle dorpen kwamen initiatieven binnen voor het Fonds Ooststellingwerf.

De eerste aanvraagronde is gesloten. Projectleider Pina Dekker kreeg ruim dertig aanvragen binnen. Pina sprak met veel enthousiaste aanvragers. ,,Ik heb zoveel leuke gesprekken gevoerd. Dat er nu meer dan dertig aanvragen zijn binnengekomen is prachtig. Laat staan wat er in de volgende rondes nog gaat komen. Er waren ruim vijftig ideeën, maar sommige initiatiefnemers hadden nog wat meer voorbereidingstijd nodig.” Zeer divers Er zijn projecten op het gebied van zorg, groen, sport, kunst, historie, energiebesparing, duurzaamheid en economie. Veel aanvragen gaan over een combinatie daarvan.  Zowel grote als kleine projecten zijn ingediend. Wethouder Engbert van Esch is trots op al die initiatieven. ,,Geweldig dat deze initiatieven uit onze samenleving komen.  Ook prachtig om te zien dat initiatiefnemers elkaar hebben opgezocht en ideeën elkaar hebben versterkt.” Hoe nu verder? Er is in de eerste ronde niet voor alle aanvragen geld beschikbaar. Als een aanvraag compleet is en voldoet aan de criteria geeft de onafhankelijke adviescommissie punten aan het idee. Wim Plekkepol, ex-wethouder van Weststellingwerf, is voorzitter van de adviescommissie. Hij wordt bijgestaan door Elles Dost, directeur-bestuurder van Actium en Anke Huizenga, directeur-bestuurder van ZuidOost Zorg. Het plan kan punten scoren voor bijvoorbeeld economische ontwikkeling, sociale leefbaarheid en natuur en milieu. Krijgt de aanvraag genoeg punten? Dan kan de aanvraag extra punten verdienen bij de Publieksdag. Publieksdag 20 mei ,,Wij vinden het ook heel belangrijk om de mening van inwoners mee te nemen in de beoordeling. Uiteindelijk willen we natuurlijk dat veel mensen de vruchten plukken van het idee, ” aldus wethouder Van Esch. Daarom presenteren de aanvragers die doorgaan na beoordeling van de adviescommissie hun idee op de Publieksdag op vrijdag 20 mei 2016. Op basis van het advies van de adviescommissie en de uitslag van de Publieksdag  kent het college van B&W de subsidie toe. ,,Uiteraard kunnen we nog niks zeggen over de inhoud van de projecten, maar ik roep een ieder op om naar de Publieksdag te komen en de projectideeën te bewonderen, “ aldus Van Esch. Initiatieven die in de eerste ronde geen subsidie krijgen kunnen in de volgende ronde weer een aanvraag indienen. De volgende ronde start in het najaar 2016.