Ondernemersfonds Gorredijk voor sterker vestigings- en ondernemersklimaat

Opsterland-Ooststellingwerf -  Gorredijk krijgt een eigen ondernemersfonds om uitvoering te geven aan plannen die het vestigings- en ondernemersklimaat versterken.

Een stichting gaat toetsen welke plannen doorgang krijgen en welke financiële middelen worden toegekend. Wethouder Piet van Dijk: ,,Het ondernemersfonds is een sterk voorbeeld van ondernemersparticipatie waarbij in het belang van alle ondernemers en consumenten aan de aantrekkelijkheid van Gorredijk wordt gebouwd." Ondernemersverenigingen ziet veel kansen Ondernemersverenigingen OKO en WHI hebben in 2015 een businessplan voor Gorredijk gemaakt. Concrete wensen/ideeën die hierin zijn opgenomen zijn het nog aantrekkelijker maken van het winkelcentrum, het stimuleren van evenementen, het verbeteren van de routing en de aankleding van de openbare ruimte in het centrum. Ook het versterken van de samenwerking, het verder verbeteren van de veiligheid en het realiseren van een hoog voorzieningenniveau op het bedrijventerrein horen tot de ambities. Stichtingsbestuur toetst plannen Een nieuw opgerichte stichting zal de plannen van de ondernemersverenigingen toetsen aan de doelstellingen van het ondernemersfonds. Ook beoordeelt de stichting voor welke financiële bijdrage een plan eventueel in aanmerking komt. Het Stichtingsbestuur wordt gevormd door Frank van Campen, als onafhankelijk voorzitter, Ruurd Koopmans als vertegenwoordiger van de Ondernemers Kring Opsterland en Rogier Wijnstok van de winkeliersvereniging WHI. Gemeente voert reclamebelasting in Het geld dat nodig is voor het uitvoeren van de plannen komt uit een per 2016 nieuw ingevoerde reclamebelasting. Alleen ondernemers die reclame voeren, betalen hierover de reclamebelasting. De belasting wordt door de gemeente op verzoek van de ondernemers(verenigingen) zelf ingevoerd. De opbrengst hiervan wordt geschat op € 120.000,-. De gemeente stelt de belastingopbrengst als subsidie beschikbaar aan de stichting. De gemeenteraad is in december 2015 unaniem akkoord gegaan met het voorstel nadat bleek dat er groot draagvlak bij de ondernemers voor is. Evaluatie ondernemersfonds in 2018 Eind 2018 vindt een evaluatie plaats van de effecten van het fonds. Op basis daarvan wordt beoordeeld of dit fonds, al dan niet aangepast, wordt gecontinueerd. Overeenkomst Ondernemersfonds is al ondertekend Alle afspraken tussen de verschillende partijen zijn inmiddels bekrachtigd in de 'Overeenkomst Ondernemersfonds Gorredijk'. Deze overeenkomst is al ondertekend, door stichtingsvoorzitter Frank van Campen en wethouder Piet van Dijk.