Leerlingen De Stelling sluiten project Mexico af op open dag Openbaar onderwijs

MAKKINGA - Leerlingen van openbare school De Stelling in Makkinga hebben deze week tijdens de open dag het project Mexico afgesloten met een presentatie.

Op maandag 7  maart werd er op o.b.s. De Stelling een start gemaakt met het project Mexico. De leerlingen hebben in het teken van dit project 2,5 week lang verschillende activiteiten aangeboden gekregen. Zo werden er danslessen verzorgd door dansschool Clarette & Leon en lessen beeldende vorming verzorgd door kunstenaar Hilda Klaasen via Kunst & Coo. Door een ouder van de school werd uitleg gegeven over gitaren en de muzieklessen, verzorgd door vakleerkracht Hinke Jelsma, stonden in teken van Mexico. Leesconsulent Klaasje Herder heeft presentaties gegeven in de klassen en iedereen Mexicaanse bruidskoekjes  laten proeven. De groepen 5 t/m 8 hebben een bezoek aan het Drents Museum in Assen gebracht, waar de tentoonstelling "Maya’s heersers van het regenwoud” te zien was. Ook in de lessen is er de nodige aandacht aanbesteed aan Mexico. De afsluiting van het project was woensdagochtend. Vanaf 10.45 uur konden belangstellenden een kijkje nemen in de klassen en bekijken wat er allemaal gedaan is de afgelopen weken. Ondertussen werden er door de kinderen lekkere hapjes en Chili con carne uitgedeeld, die ze zelf hadden gemaakt. Vanaf 11.15 uur was er een voorstelling van Mexicaanse dansjes en Mexicaanse liedjes, die de leerlingen in 2 lessen hadden geleerd. Het geheel werd op een gezellige manier aan elkaar gepraat door Rheza Häger uit groep 8. Veel ouders, opa's, oma's en andere belangstellenden hebben een bezoek gebracht aan de school en waren enthousiast over de presentaties die ze te zien kregen. Zie ook www.obsdestelling.nl