Overhandiging businesscase 'levensbrede aanpak' op Autisme Congres Noord

Opsterland-Ooststellingwerf - Tijdens het Autisme Congres Noord in de Bethelkerk in Drachten op 2 april, wordt een maatschappelijke businesscase overhandigd die gaat over een levensbrede aanpak bij autisme. 

De businesscase wordt door Yvonne Zondervan en Geesje Duursma overhandigd aan de wethouders Jos van der Horst van de gemeente Smallingerland) en Doeke Fokkema van de gemeente Tytsjerksteradiel. Dit vindt plaats rond 11.30 uur, na de eerste lezing door Stephan Brandligt, wethouder Autismevriendelijk Delft. Nieuwe aanpak bespaart miljoenen Meer participatie, meer levensgeluk en forse besparingen. Elke euro die een gemeente investeert in een nieuwe ‘levensbrede aanpak’ bij autisme brengt er vier op. Dit blijkt uit de maatschappelijke businesscase uitgevoerd in opdracht van de werkgroep Vanuit autisme bekeken. Levensbrede aanpak Bij een levensbrede aanpak staat de hulpvraag en situatie van een persoon met autisme centraal. Geen standaardoplossingen, maar precies dat wat nodig is, niet meer en niet minder. De ondersteuning is integraal over alle levensgebieden en volgt zo het werkelijke leven van de persoon. Mensen met autisme kunnen met deze ondersteuning gemakkelijker een plek in de maatschappij vinden en het levert ook nog eens flinke besparingen op. Uit de businesscase blijkt dat de levensbrede aanpak een gemeente met 100.000 inwoners ruim 6 miljoen euro per jaar oplevert. Samenwerking Deze besparingen zijn echter alleen te realiseren bij een goede samenwerking tussen onderwijs, gemeente, werkgevers en verzekeraars. Een sterke regierol van de gemeenten is hierbij essentieel. Volgens Merel van Vroonhoven, voorzitter werkgroep Vanuit autisme bekeken, ligt de kracht van de oplossingen in samenhang. ,,In oplossingen die niet stoppen bij de kunstmatige grenzen van beleidsterreinen. Dus een levensloopbegeleider die af en toe ook in de klas aanwezig is als dat nodig is of een coach, die een student begeleidt vanaf de stage tot en met de eerste baan, zodat hij tussentijds niet uitvalt." Rapport downloaden De maatschappelijke businesscase ‘Levensbrede aanpak bij autisme’ is te downloaden op www.vanuitautismebekeken.nl/mbc