Loonbedrijf Veldkamp mag in Haule uitbreiden van de gemeente

OOSTERWOLDE - De gemeente Ooststellingwerf is in principe akkoord met de uitbreiding van Loon- en grondverzetbedrijf Veldkamp in Haule.

Het bedrijf wil een schuur/wagenberging bijbouwen en het achtererf verharden van haar perceel aan de Zwetteweg. De nieuwe loods krijgt een oppervlakte van 1800 vierkante meter. Op dit moment staan de voertuigen in weer en wind in de 'voortuin' van het bedrijf. Door de berging achter de bestaande schuur te bouwen is het stallen van de voertuigen langs de doorgaande weg verleden tijd. Het parkeren door personeel vindt plaats aan de voorzijde van het hoofdgebouw, waar voldoende parkeerplaatsen aanwezig zijn. De nieuw te bouwen schuur is echter in strijd met het bestemmingsplan Buitengebied. Het plaatsen van een schuur is volgens het college van burgemeester en wethouders stedenbouwkundig en landschappelijk wel aanvaardbaar. De nieuwe loods en de omliggende verharding komt achter de bestaande bebouwing, is geheel ingesloten en niet zichtbaar vanaf de openbare weg. Bovendien zullen de ingrepen voldoen aan de handleiding 'Inpassing erven Ooststellingwerf'. Als grote voordeel ziet het college vooral dat zodra de machines in de nieuwe schuur kunnen worden geplaatst het huidige rommelige straatbeeld verleden tijd zal zijn. Volgens het college sluit het plan ook aan bij het coalitieakkoord 'Samen voortbouwen', waarin is uitgesproken dat het bestaande bedrijfsleven een optimale samenwerking met de gemeentelijke overheid mag verwachten omdat het bestaande bedrijfsleven de motor is voor de plaatselijke economie en banengroei. Op dit moment zijn er 10 werknemers in dienst bij het bedrijf en de verwachting is dat het nog zal groeien in de toekomst. De kosten voor de te voeren procedure en de totale aanleg van infrastructurele voorzieningen zoals parkeerplaatsen, verlichting, riolering et cetera komen voor rekening van de aanvrager. Dit geldt ook voor eventuele onderzoeken die nog dienen plaats te vinden. Verder moet de aanvrager een verhaalscontract planschade ondertekenen, dat de gemeente vrijwaart van eventuele schadeclaims.