Betonwand voor oeverzwaluwen bij zandwinput Nij Beets

nij beets -  Afgelopen week is er een speciale kunstwand voor oeverzwaluwen verrezen bij de zandwinput in Nij Beets.

Dankzij een uitstekende samenwerking tussen Van der Wiel Infra@ Milieu (de exploitant van de zandwinput) en Vogelringstation Menork, is er maatwerk geleverd voor de oeverzwaluw. De oeverzwaluw is tegenwoordig steeds meer afhankelijk van kunstwandconstructies. Decennia geleden broedde de soort in min of meer natuurlijk steile rivieroevers, de afgelopen decennia zijn de 'moddersweltsjes' voornamelijk te vinden in zandwingebieden. Dit soort commerciële terreinen zijn echter altijd in beweging en juist omdat de zwaluwen graag in verse zandbanken zitten, gaat dat ook nog wel es mis of is er even geen plek. Permanente plek Reden voor Van der Wiel om deze bijzondere vogelsoort de helpende hand te bieden. Samen met Menork werden plannen gemaakt om aan de zuidwest kant van de (deels voormalige) zandwinput een permanente plek te maken. Jaren geleden werd er al modder gestort maar de zwaluwen namen daarmee geen genoegen. Oeverzwaluwen prevaleren een (open gelegen) steile bank met schoon, bij voorkeur lemig zand waarin ze de nesten kunnen maken. Flinke investering Uiteindelijk bleef het eerst wel bij een bult modder en dus geen broedende zwaluwen op deze plek. Afgelopen winter trok Menork opnieuw bij Van der Wiel aan de bel. Er was een luisterend oor en de bereidwilligheid om een flinke investering te doen was aanwezig. Betonelementen Acht betonelementen stonden vorige week maandagochtend al klaar langs de weg om ter plekke geplaatst te worden. Echter niet voordat de plek vrij zou worden gemaakt van begroeiing, want de zwaluwen prevaleren een vrije in- en uitvliegroute en liefst direct aan het water. Dat laatste is tegenwoordig nodig ook want vanwege het sterk toegenomen aantal Steenmarters biedt water langs de muur bescherming. Gatenboorploeg Op dinsdag ging de ‘gatenboorploeg’ van start. Het boren van de gaten is een klus van ruim een dag. Na de vondst van twee vossenholen in de modderbult wordt in overleg besloten om een gaasnet tussen de potentiële nestholen en het overige zand te plaatsen. Ook worden nog een paar belendende bomen verwijderd. 82 (Nest)gaten De dagen daarna komt er, ondanks de nodige tegenslag (zo blijkt de wand op enig moment niet opgewassen tegen het wassende water) een schitterende wand te staan. Deze bestaat uit acht separate betonelementen in een aangelegde monding van het zandwinmeer. De betonelementen zijn voorzien van totaal 82 (nest)gaten waarachter de vogels hun holen kunnen graven. ,,Een fantastische aanwinst voor de oeverzwaluw die hopelijk over enkele weken deze plek feilloos weet te vinden",. aldus Menor, die dat de komende jaren stellig in de peiling zal houden en Van der Wiel op de hoogte zal houden van de ontwikkelingen.