Landschapsonderhoud door Zuidoost Friese boeren in uitvoering

Opsterland-Ooststellingwerf -  Het beheer van landschapselementen in Zuidoost Friesland gaat de komende jaren in uitvoering. Boeren pakken het zelf op.

De Provincie Fryslân heeft dat vanaf 1 januari 2016 mogelijk gemaakt. Agrarische Natuurvereniging ELAN heeft deelnemers gezocht en met hen contracten afgesloten. ELAN heeft zesjarige beheerovereenkomsten afgesloten met 125 boeren en andere grondgebruikers in de gemeenten Heerenveen, Opsterland, Ooststellingwerf en Weststellingwerf. Zij gaan onderhoud aan de eigen landschapselementen uitvoeren. Dan gaat het om; elzensingels, houtwallen, (hakhout)bosjes, solitaire bomen en bomenrijen en poelen en klein historisch water. Doel is om achterstallig onderhoud aan de landschapselementen weg te werken. Waardoor er voor biodiversiteit nieuwe kansen ontstaan. Gevarieerde opbouw in landschap Via jaarlijks beheer en periodiek groot onderhoud ontstaat een gevarieerde opbouw van struiken en bomen in de landschapselementen. Goed onderhoud is heel belangrijk voor houtwalvogels maar bijvoorbeeld ook voor de vleermuizen, zoals de laatvlieger. Onderhoud aan poelen is vooral gericht op het open maken van het waterelement, zodat een gevarieerde water- en oevervegetatie zich kan ontwikkelen. Hier profiteren amfibieën, reptielen en vissen van. Van een goed onderhouden landschap profiteren met andere woorden heel veel fauna- en florasoorten. Aaneengesloten netwerk Zo probeert ELAN om samen met de boeren tot een aaneengesloten netwerk van goed onderhouden landschapselementen te komen. Natuurgebieden worden daardoor heel effectief op een natuurlijke wijze met elkaar verbonden. Deelnemers krijgen een vergoeding voor de werkzaamheden die ze verrichten. Werving in volle gang Voor de komende jaren heeft ELAN nog voldoende mogelijkheden om meer boeren mee te laten doen. De werving voor de beheerperiode 2017-2021 is in volle gang. Speciaal hiervoor aangestelde beheerregisseurs zijn bezig om potentieledeelnemers persoonlijk te benaderen. De elementen moeten binnen het Leefgebied Droge Dooradering liggen en van voldoende kwaliteit en omvang zijn. En een onderdeel (schakel) zijn van een groter landschappelijk geheel. Op basis van deze drie criteria wordt besloten of een landschapselement in aanmerking komt voor een beheersubsidie. Punten voor melkveehouders Voor melkveehouders kan deelname aan het Agrarische Natuur- en Landschapsbeheer tevens onderdeel uitmaken van de Focus Planet. Aan oppervlakte beheer worden punten toegekend die bijdragen aan de totaalscore voor duurzame ontwikkeling. Oproep Wie op zijn grond één of meerdere van de genoemde landschapselementen heeft en benieuwd is wat de mogelijkheden zijn, kan contact opnemen met Sander Zonderland of Jetty Haaijer van ELAN via tel. 0512-383800. Zij kunnen een beheerregisseur vragen om langs te komen voor uitleg.