Voorjaar en eerste lammetjes op de heide van Bakkeveen

Opsterland-Ooststellingwerf - It Fryske Gea houdt zondag 10 april van 10.00 tot 12.00 uur een excursie in het Mandefjild bij Bakkeveen, waarbij het voorjaar centraal staat.

Een kudde Drentse heideschapen helpt met beheren en heeft in deze tijd van het jaar lammetjes in de Schaapskooi. Mee op voorjaarswandeling? Opgeven uiterlijk vrijdag 8 april voor 12.30 uur op via www.itfryskegea.nl of tel. 0512-381448. Drentse heideschapen en Exmoorpony’s We wandelen vanaf de schaapskooi over de heide. Op het open heidelandschap groeien vrijstaande berken en grove dennen. De kudde grazende Drentse heideschapen helpt It Fryske Gea met het beheren. Ze krijgen hierbij hulp van Exmoorpony’s. De dieren zorgen ervoor dat de heide niet verdwijnt door gras en jonge bomen tussen de heide op te eten. Zo krijgt de heide de kans om elk jaar weer haar kleurenpracht te laten zien en worden bijzondere dier- en plantensoorten behouden. De schapen hebben aan de rand van het terrein een eigen schaapskooi waar ze de nacht doorbrengen. Misschien nemen we er wel een kijkje, want het is lammertijd en de jonge dieren zijn volop te bewonderen. Horen we daar Beethoven? De Heide fan Allardseach is het terrein van de geelgors. Deze vogel voelt zich goed thuis in het heidelandschap met berken en grove dennen. Wanneer u goed luistert klinkt zijn zang net als de eerste tonen van de vijfde symfonie van Beethoven. Benieuwd naar deze muzikale vogel? Met dit ezelsbruggetje gaat de aanwezigheid van dit knalgele vogeltje niet meer aan u voorbij. Op de foto Een Drents heideschaap. Foto: Dico de Klein