Convenant ondertekend voor start Alzheimercafé in Ooststellingwerf

Opsterland-Ooststellingwerf - Op woensdag 13 april wordt het eerste Alzheimercafé in de gemeente Ooststellingwerf gehouden.

De bijeenkomst vindt plaats in De Miente aan de Snellingerdijk 39 in Oosterwolde en start om 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur). In juli 2015 is de werkgroep Alzheimercafé Ooststellingwerf opgericht. Deze werkgroep bestaat uit leden van de zorginstanties De Friese Wouden, Zorggroep Liante en ZuidOostZorg. Daarnaast zijn de gemeente Ooststellingwerf en Alzheimer Nederland nauw bij de oprichting van het Alzheimercafé Ooststellingwerf betrokken. Alle partijen hebben dinsdagmiddag een convenant ondertekend waarin de afspraken zijn vastgelegd. Enthousiaste werkgroep ,,Met elkaar is dit initiatief opgepakt en dat is ook de kracht van dit Alzheimercafé", aldus wethouder Engbert van Esch, die namens de gemeente het convenant heeft ondertekend. ,,Door de zeer enthousiaste werkgroep is een mooie basis gelegd en wellicht dat er in de toekomst nog meer partijen kunnen aansluiten." Maandelijks Het Alzheimercafé  is een maandelijkse informele bijeenkomst voor mensen met dementie, hun naasten, hulpverleners en belangstellenden. Het Alzheimercafé Ooststellingwerf wordt gehouden op elke tweede woensdag van de maand. Aan elke bijeenkomst is een bepaald thema gekoppeld. De Miente De samenkomsten vinden plaats in De Miente in Oosterwolde. Er is bewust gekozen voor een neutrale locatie en geen zorginstelling. In de praktijk is gebleken dat dit de drempel voor veel mensen verlaagd. Feestelijke opening In totaal zijn er in Friesland nu negen Alzheimercafés. In heel Nederland gaat het om een aantal van 231. De aftrap van het Alzheimercafé Ooststellingwerf vindt plaats op woensdag 13 april. Wethouder van Esch zal de avond feestelijk openen. Vervolgens staat er een optreden van theatergroep De Verheldering op het programma. Vanwege de feestelijke opening zal deze avond een hapje en drankje worden geserveerd en is er muziek van Hans de Liedjesman. Op de foto Het convenant is ondertekend door (vlnr) Gerke Jager (Zorggroep Liante), Sjoerd Tolsma (De Friese Wouden), Loek Punt (Alzheimer Nederland, afdeling Friesland), Anke Huizenga (ZuidOostZorg) en Engbert van Esch (gemeente Ooststellingwerf).