Politiek: 'Vinders mogen niet de dupe zijn van archeologische vondsten'

OOSTERWOLDE - Er moet een fonds komen om mensen te helpen die belangrijke archeologische vondsten hebben gedaan. Dat vinden de politieke partijen van Ooststellingwerf. Ze doen een oproep aan provincie en rijk om een Archeologiefonds op te richten.

De fracties van OoststellingwerfsBelang, PvdA, Groen Links, Christen Unie, Stellingwerf Plus en CDA (6 van de 8 partijen in de gemeente Ooststellingwerf) hebben middels een gezamenlijke brief aan Gedeputeerde- en Provinciale Staten van Fryslân en aan alle fractievoorzitters in de Tweede Kamer opgeroepen om een financiële steunmaatregel te creëren, als vast onderdeel bij het van kracht wordende Archeologie beleid. De overheid (landelijk, provinciaal en gemeentelijk) onderkent steeds meer het belang van het veiligstellen van archeologisch belangrijke vondsten. Men onderkent het als een vorm van algemeen belang. Deze vondsten vertellen immers iets over de historie van ons land en zijn bevolking en moet dus ook voor de komende generaties beschikbaar blijven. In diverse regelgeving wordt steeds vaker bepaald wat er moet gebeuren als men vondsten doet. Ook is er een onderzoeksplicht voor degene die ontwikkelplannen heeft. De kosten voor onderzoek komen geheel voor rekening van de vinder en plannenmaker. Dit kwam, bij het afgelopen week door de gemeenteraad vastgestelde bestemmingsplan buitengebied, pijnlijk naar voren. De zes partijen vinden dat hier voorbij wordt gegaan aan zowel de individuele als algemene belangen. ,,Als we het belangrijk vinden dat belangrijke archeologische vondsten worden bewaard en veilig gesteld, dan moeten de inwoners hierover ook gemotiveerd en bewust van worden gemaakt. Wij vinden het volledig voor de kosten op laten draaien van de vinders en plannenmakers een verkeerd signaal. Als hier sprake is van een algemeen belang, zal je ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid moeten nemen'', zegt Henk Dongstra, fractievoorzitter van OoststellingwerfsBelang.