Thema-avond over Building Learning Power valt goed bij ouders obs De Riemsloot

Opsterland-Ooststellingwerf - Obs De Riemsloot hield woensdag een informatie-avond voor de ouders met als thema Building Learning Power (BLP). 

De Riemsloot volgt dit traject van minimaal drie jaar nu voor het tweede jaar en wilde ook graag haar ouders kennis laten maken met dit onderwerp. Hiervoor had de school Anton de Vries uitgenodigd. Anton de Vries begeleidt de school met dit traject. Lerend vermogen ontwikkelen Na een korte inleiding van schooldirecteur Jeanette Tanja legde Anton de Vries de ouders in het kort uit waar het bij BLP allemaal om draait: Het doel van Building Learning Power (BLP) is om het lerend vermogen bij leerlingen te ontwikkelen, zowel op school als daar buiten. Centraal staat het creëren van een leercultuur in de klaslokalen en in de school in het algemeen. Een cultuur waarin de leerlingen systematisch gewoonten en houdingen aanleren om problemen op te lossen. Uit onderzoek is gebleken dat leerlingen die meer vertrouwen hebben in hun eigen leervermogen sneller en beter leren. BLP vergroot het concentratievermogen en het leerplezier van leerlingen, met als gevolg dat de leerresultaten omhoog gaan. Uitgestelde aandacht Nadat de ouders ook zelf een vraagstuk kregen voorgeschoteld, zag je al veel herkenning in de manier waarop mensen/kinderen een vraagstuk aanpakken. Snel opgeven, iemand opzoeken die kan helpen, overleggen, uitsluiten van mogelijkheden , doorzetten, strategieën toepassen, vragen stellen. Uiteindelijk moesten de ouders ook nog omgaan met uitgestelde aandacht, want het antwoord zou pas aan het eind gegeven worden. Leerhelden en luisterolifanten Na een korte pauze waren de leerkrachten aan de beurt om iets te presenteren van wat er dan aan BLP in de klas gebeurde. Bij de kleuters kwamen bijvoorbeeld leerhelden, de luisterolifant, de wijze waarop de kinderen elkaar leren te helpen en het stellen van evaluatievragen op een speelse manier aan bod. Daarna werd door de leerkrachten van groep 4, 5, 6, 7 en 8 nog een aantal praktische BLP-werkwijzen gepresenteerd. Enthousiasme over 'leren leren' Aan het eind van de avond bleek uit het enthousiasme dat de ouders erg te spreken waren over deze manier van 'leren leren'. De school zal de komende jaren een doorgaande lijn ontwikkelen zodat in alle groepen alle leerspieren aan bod komen.