Peuteropvang ook in kleine dorpen in Opsterland rond

BEETSTERZWAAG - De afgelopen periode was spannend voor de kleine dorpen. Waar in de grote dorpen al snel duidelijk werd dat Kinderwoud B.V. de peuteropvang zou voortzetten, was in de kleine Opsterlandse dorpen lang onduidelijkheid.

n 2015 heeft de gemeente de peuteropvang overgedragen aan de markt. Dat betekent dat niet meer de aanbieder subsidie krijgt van de gemeente, maar dat de ouders een toeslag ontvangen. Ouders kunnen daardoor zelf kiezen naar welke aanbieder ze hun peuter brengen. In de kleine dorpen heeft een aanbieder alleen bestaansrecht als er draagvlak is. Alleen dan is een peuteropvang exploiteerbaar. De gemeente is daarom met alle oudercommissies in gesprek gegaan om te onderzoeken wat de belangrijkste uitgangspunten zijn voor draagvlak. Continuïteit, kwaliteit en behoud van voor- en vroegschoolse educatie dichtbij de peuters waren de belangrijkste uitgangspunten voor de oudercommissies met betrekking tot de peuteropvang. Kindercentrum De Torteltuin voldoet aan deze uitgangspunten en heeft draagvlak bij de ouders. ,,Naar aanleiding daarvan zijn wij met de aanbieder in gesprek gegaan, om te faciliteren bij de overname. Daarnaast is de gemeente in gesprek gegaan met de curator om deze aanbieder aan te bevelen. Dit heeft tot een positief resultaat geleid en gunning van de curator aan Kindercentrum De Torteltuin. Hierdoor is de peuteropvangvoorziening ook behouden in de kleine dorpen'', aldus wethouder Wietze Kooistra. In alle kleine dorpen is nu de peuteropvang geregeld. In Wijnjewoude wordt de opvang verzorgd door Kinderopvang Esther, in Tijnje door Villa de Buitenkans en in Frieschepalen door De Krobbedobbe (was vorig jaar al overgenomen door Ineke Geertsma). In alle andere dorpen (Bakkeveen, Nij Beets, Terwispel, Lippenhuizen en Langezwaag) wordt de opvang verzorgd door De Torteltuin. ,,Lang hebben de kleine dorpen van onze gemeente zich zorgen gemaakt over het voortbestaan van de peuteropvang. We zijn erg blij dat voor deze kleine dorpen de opvang nu rond is. Eén van de standpunten was om de peuteropvang dicht bij de mensen houden en dat is hiermee gelukt. Het was een intens proces met goede medewerking van alle betrokken partijen. We zijn blij dat deze samenwerking goed is verlopen'', aldus wethouder Wietze Kooistra.