Presentatie door leerlingen De Riemsloot en NHL-studenten

Opsterland-Ooststellingwerf - Afgelopen weken heeft groep 1 t/m 5 van obs De Riemsloot gewerkt met tweedejaars studenten van de opleiding docent drama aan de NHL in Leeuwarden.

Ze hebben vrijdag 1 april een presentatie verzorgd voor ouders. De belangstelling was erg groot. Vol overgave werden scènes gespeeld met het erfgoedthema: Appelscha in en op het veen.
Janou Sipsma, theaterdocent bij Stichting Kunstwerf, had voorafgaand aan het project een workshop verzorgd  voor studenten om een beeld te schetsen hoe om te gaan met integratie van erfgoedonderwerpen en dramaonderwijs op de basisschool. Erfgoed is in De Stellingwerven het speerpunt bij het werken met kunstdisciplines.
De samenwerking tussen NHL en De Riemsloot lijkt in de toekomst te worden voortgezet.