Kunstenaar Gunter Demnig plaatst 'Stroffelstiennen' in Gorredijk

Opsterland-Ooststellingwerf -  Kunstenaar Gunter Demnig plaatst 'Stroffelstiennen' in Gorredijk. 

Stroffelstiennen zijn gedenktekens die in de straat worden geplaatst voor de woningen van  Joodse inwoners die in de Tweede Wereldoorlog door de nazi’s zijn weggevoerd naar de concentratiekampen en niet zijn teruggekeerd. De Duitse kunstenaar Gunter Demnig is de initiatiefnemer van dit project en is hiermee in 1994 gestart. Sindsdien heeft hij al meer dan 56.000 van deze steentjes geplaatst in 1600 steden en dorpen in achttien landen. Op 31 oktober 2015 gebeurde dat onder andere in Waskemeer. Op de steentjes wordt in een messing plaatje de naam, geboortedatum, deportatiedatum en datum van overlijden gestanst. De kunstenaar noemt ze 'Stolpersteine' (struikelstenen) omdat je er over struikelt met je hoofd en je hart, en je moet buigen om de tekst te kunnen lezen. Toestemming gemeente Cobi van der Velde en Ieke de Vries, van het Historisch Informatiepunt (HIP), hebben het plan opgevat ook in Gorredijk deze steentjes te laten aanbrengen. Zij hebben hiervoor inmiddels toestemming van de gemeente Opsterland, een eerste vereiste voor het realiseren van een dergelijk plan. Veertien omgekomen Joods inwoners De Joodse gemeenschap in Gorredijk bestond aan het begin van de oorlog nog uit vijf huishoudens met in totaal zeventien personen. Hiervan heeft één de kampen, en hebben twee de oorlog, dankzij onderduiken, overleefd. Voor de veertien Joodse omgekomen inwoners van Gorredijk zal een steentje worden geplaatst. Op drie plekken aan de Langewal, één in de Hoofdstraat en één aan de Kerkewal. Het betreft de families Bram en Jozef Leefsma, het gezin Colthof, de alleenstaande Bertha Scholten en de familie Van der Kaars. Bijdrage gevraagd Voor de realisering van dit project wordt een bijdrage gevraagd van de inwoners van Gorredijk. Het is ook mogelijk een steentje te adopteren, bijvoorbeeld voor iemand van de omgekomenen die men nog heeft gekend. Er zijn al reeds toezeggingen voor twee steentjes van inwoners van Gorredijk . Een steentje kost € 120 euro. Wie een bijdrage wil geven of een steentje wil adopteren kan dit doen via rekeningnummer: NL33 RABO 0191 8407 26 t.n.v. Historisch Informatiepunt o.v.v. stroffelstiennen Uitgebreide informatie is te vinden bij het Historisch Informatie Punt in de bibliotheek van Gorredijk. Voor nadere inlichtingen kan contact worden opgenomen met Cobi van der Velde, tel. 0513 463982 of via e-mail: jvdvelde@live.nl of iekedevries@kpnplanet.nl Op de foto Kunstenaar Gunter Demnig bezig met het plaatsten van de steentjes.