Nee-stemmers winnen bij referendum in Opsterland

BEETSTERZWAAG - In Opsterland hebben vandaag 7736 mensen meegedaan aan het referendum, precies een derde van het aantal opgeroepen kiezers. De meesten stemden tegen.

Van de 7736 uitgebrachte stemmen in Opsterland waren 3091 voor en 4554 tegen de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie met Oekraïne. De meerderheid tegen het verdrag is in heel Opsterland te zien, behalve in Siegerswoude en bij het stembureau in het gemeentehuis in Beetsterzwaag. Bij de zestien andere stembureau's waren de tegenstemmers in de meerderheid. Opsterland haalde net het benodigde aantal stemmen, namelijk 33,35 procent. De hoogste opkomst werd gemeten in het dorpshuis vana Beetsterzwaag (43,96 procent), het laagste in de Roomse kerk in Gorredijk (23,21 procent). Van de 7736 kiesgerechtigden die zich melden in het stemhokje stemden er 40 blanco, terwijl 51 stembiljetten ongeldig werden verklaard.