Thema-avond PvdA Ooststellingwerf over jeugdzorg

Opsterland-Ooststellingwerf - PvdA Ooststellingwerf houdt woensdag 20 april om 20.15 uur een openbare thema-avond in Hotel de Zon over 'een jaar vernieuwing in de jeugdzorg: wat zijn de ervaringen?'.

De Jeugdzorg moest veranderen, omdat ze te versnipperd was, de samenwerking tussen verschillende organisaties niet altijd vlekkeloos verliep en vanwege de politieke wens om specialistische hulp efficiënter in te zetten. Het motto voor de vernieuwde Jeugdzorg is: één gezin, één regisseur, één plan. Maar de transitie van de Jeugdzorg is ook gepaard gegaan met forse bezuinigingen. Al met al is het belangrijk om de stand van zaken eens te onderzoeken, vindt de PvdA: hoe hangt de vlag erbij in de Jeugdzorg anno 2016? De PvdA Ooststellingwerf neemt daarom het initiatief om een aantal betrokken partijen bij elkaar te brengen die de veranderende Jeugdzorg vanuit verschillende invalshoeken bespreken. Hoe staat het nu, ruim een jaar na de transitie naar de gemeenten, met de Jeugdzorg in Ooststellingwerf? Wat zijn de ervaringen? Zijn verbeteringen al merkbaar? Waar liggen knelpunten? De zaal is open om 20:00 uur. De avond is voor iedereen toegankelijk. Professionals In ieder geval de volgende professionals zullen aanwezig zijn: Een fractielid van de PvdA-Ooststellingwerf schetst de wijzigingen in de Jeugdzorg na 1 januari 2015; Bestuurder Jeroen van Oijen van Jeugdhulp Friesland; Brant Visser, verantwoordelijk voor de zorg in het managementteam van het Stellingwerf College in Oosterwolde; Een van de drie wijkagenten in de gemeente Ooststellingwerf. Zij zullen, ieder vanuit hun eigen specifieke vakgebied en kennis, een korte inleiding houden over hun ervaringen met de overgang van de Jeugdzorg naar de gemeenten. Er bestaat uiteraard ruimschoots de mogelijkheid om met hen te discussiëren. Dat kan natuurlijk ook met de in de zaal aanwezige lokale politici.