Convenant Primair Onderwijs en Ateliers Majeur

Opsterland-Ooststellingwerf - Het Primair Onderwijs in de gemeente Opsterland en Ateliers Majeur, centrum voor de kunsten sluiten een convenant inzake de samenwerking tussen beide in het aanbod van kunst- en cultuureducatie in het primair onderwijs.

Dit convenant, deze samenwerking, wordt op woensdag 20 april officieel ondertekend door de partijen – Stichting Primo, VCSO, Mytylschool Lyndenstein en Ateliers Majeur. Ateliers Majeur staat als organisatie borg voor een basisinfrastructuur en wil er garant voor staan dat in ieder geval alle kinderen en jongeren in aanraking kunnen komen en kennismaken met kunst en cultuur. De (wetenschappelijke) onderzoeken liegen er niet om: dans, theater, muziek en beeldende kunsten; het geeft plezier, maakt blij, gezond en slim. En het doet ons nog zoveel meer. Daar zijn legio voorbeelden van. Dat een structureel aanbod van kunst en cultuur onder schooltijd een meerwaarde geeft aan de ontwikkeling van het kind op sociaal, emotioneel, expressief en cognitief vlak als ook het versterken van de eigenwaarde, de identiteit van het kind is dan ook een van de achterliggende gedachten van het totstandkomen van het convenant. Ondertekening De ondertekening van het convenant op woensdag 20 april vindt plaats in De Skâns aan Loaijersstrjitte 2 in Gorredijk. Voorafgaand aan het officiële gedeelte geven cultuurpedagoge Sabine Plamper en beeldend kunstenaar Titia Sprey een lezing: ‘De werkjes voorbij’ -  hoe stimuleer je een onderzoekende en nieuwsgierige houding van leerlingen, zowel pedagogisch en didactisch.