Openluchtzwembad De Delte in Gorredijk gaat weer open

Opsterland-Ooststellingwerf - Openluchtzwembad De Delte in Gorredijk gaat weer los. Op 20 april gaat het bad weer open, vanaf 13 april kunnen al abonnementen worden gekocht. 

Stichting De Delte is voor het tweede seizoen verantwoordelijk voor de exploitatie van het openluchtzwembad van Gorredijk. Hoewel nog niet alle hobbels genomen zijn, is het de bedoeling dat het bad haar deuren op 30 april weer opent. Voorverkoop abonnementen Inschrijven voor de abonnementen is inmiddels mogelijk. Formulieren kunnen worden gedownload of afgehaald op diverse locaties in het dorp. Op 13, 15 en 16 april kunnen weer abonnementen worden besteld en afgehaald in de bibliotheek. Kijk op de website www.dedelte.nl voor gedetailleerde informatie over de voorverkoop. In de Openbare Bibliotheek en bij Woninginrichting Peerenboom kunnen tot en met 29 april de formulieren voor de voorverkoop worden ingeleverd. De na 16 april bestelde abonnementen kunnen vanaf 3 mei worden afgehaald aan de kassa van het zwembad. Feestelijke seizoensopening De activiteitencommissie van het zwembad stelt zich ten doel gedurende het seizoen diverse activiteiten te organiseren. De eerste is de seizoensopening op 30 april . Op zaterdagmiddag 30 april is het dorp (en omgeving) uitgenodigd voor een hernieuwde kennismaking met het bad. Er worden diverse activiteiten georganiseerd waarover te zijner tijd meer. Stand van zaken voorbereiding Het zwembad is in technische zin nagenoeg gereed om te gaan draaien. De herinrichting van het terrein als uitvloeisel van de vestiging van de korfbalvelden binnen de bestaande grenzen, vormen de basis om het zwembad een nieuw gezicht te geven. De voortgang binnen dit project is wel een zorg. Voor 30 april moet er nog veel gebeuren. De komende weken zal duidelijk worden of dit allemaal gaat lukken. Financieel  De stichting start haar activiteiten op basis van een begroting die sluitend is maar waarin ook nog tal van onzekerheden zitten. Het vorige seizoen biedt nog géén garanties om eventuele tegenslagen te kunnen opvangen. Hierover en over wat zaken met betrekking tot de ontvlechting met het sportcentrum Kortezwaag wordt nog met de gemeente gesproken. Het dorp heeft vorig jaar, maar ook door bijvoorbeeld de resultaten van de Poiesz-actie en de toekenning van de ‘gouden turf’, laten zien dat het zwembad levensvatbaar of in elk geval een toekomst wordt gegund. Het zwembad hoopt de abonnementverkoop van vorig jaar op zijn minst te kunnen evenaren. Daarnaast zal ook de werving van donateurs en andere fondsen serieus worden opgepakt. Een toekomstbestendige exploitatie vraagt in de nabije toekomst nog behoorlijke investeringen. De Stichting gaat er niet vanuit dat al dat geld uit de gemeentekas zal komen. Informatie Actuele informatie over het zwembad openingstijden en activiteiten zijn te vinden op www.dedelte.nl. Het mailadres van de stichting is info@dedelte.nl. Tekst en foto: Stichting De Delte