Blaastesten na wedstrijd vv Gorredijk

Opsterland-Ooststellingwerf - Zondag was het BobSportpromotieteam aanwezig bij de voetbalwedstrijd vv Gorredijk tegen sv Thor Lippenhuizen.

Het promotieteam maakte Bob-afspraken met de kantinebezoekers en controleerde na afloop of de Bob 0% alcohol had gedronken. Rijden onder invloed van alcohol is één van de belangrijkste oorzaken van verkeersongevallen. Uit onderzoek blijkt dat één op de tien mensen na een bezoek aan de sportkantine bij controle meer alcohol heeft gebruikt dan is toegestaan. Het doel van de Bobsport-campagne is om het rijden onder invloed na het bezoek aan de sportkantine terug te dringen. Met de Bobsport campagne maakt Sport Fryslân de sporters en supporters bewust van de effecten van alcohol in het verkeer. In totaal maakte het promotieteam 23 Bob-afspraken en namen ze na afloop van de wedstrijd veertien blaastesten af. Er zijn veertien Bob’s zonder alcohol naar huis gereden. BobSport-campagne Alle Friese kaats-, voetbal-, tennis-, hockey,- golf-,korfbalverenigingen en binnensportaccommodaties kunnen meedoen aan de BobSportcampagne. Dit is een initiatief van Sport Fryslân, het Regionaal Orgaan verkeersveiligheid Fryslân (ROF), MF uitzendbureau, Platform Nuchtere Fries en Politie district Fryslân.