Drie BHS-leerlingen geslaagd voor 'turbo-traject'

Opsterland-Ooststellingwerf - Drie leerlingen van de Burgemeester Harmsmaschool (BHS) zijn geslaagd voor het 'turbo-traject': Wouter Roorda uit Beetsterzwaag en Niels Drent en Edwin van’t Klooster uit Oldeberkoop.

Zij hebben met goed gevolg het project afgerond en gaan volgend schooljaar naar klas twee van het MBO. Leerlingen vanuit de BHS kunnen kiezen voor Havo of MBO. Soms kiezen leerlingen liever voor MBO dan voor Havo, maar zou qua cijfers en niveau Havo best een goede optie zijn. Voor leerlingen met een goed niveau maar weinig ambitie om naar de Havo te gaan, is het VMH 9 opgezet, in de wandelgangen het turbo-traject. Leerlingen gaan in klas 4 een middag in de week naar Friese Poort in Drachten en werken daar aan het project flessenopener. Als dit project met goed gevolg wordt afgerond, mogen de leerlingen instromen in het tweede jaar van de opleiding middenkader engineering. Donderdagmiddag 7 april was hun eindpresentatie. Toen bleek dat Wouter Roorda, Niels Drent en Edwin van’t Klooster het project met goed gevolg hebben afgerond. Een compliment waard. Op de foto V..l.n.r. Jelke van der Velde (decaan) Wouter Roorda, Niels Drent, Edwin van ’t Klooster en Johannes de Boer (directeur).