Raad Opsterland werkt aan integriteit

Opsterland-Ooststellingwerf - Raadsleden van de gemeente Opsterland hebben zich maandagavond tijdens een werkbijeenkomst gebogen over de aanpak van de aanbevelingen uit het rapport ’Integriteit Opsterland’.

De komende maanden worden de aanbevelingen uitgewerkt. De raad zal een nieuwe gedragscode vaststellen waarin veel van de aanbevelingen een plek krijgen. Er wordt een protocol opgesteld waarin afspraken komen te staan over wat te doen bij vragen over integriteit. Tijdens een training worden mogelijke integriteitsdilemma’s voor raadsleden met elkaar besproken. Over de taak en status van het raadspresidium zullen door de raad duidelijke afspraken worden gemaakt. Ook wordt de dienstverlening van de ambtelijke organisatie aan raadsleden bekeken. Indien nodig wordt het reglement ambtelijke bijstand aangepast. Dit laatste wordt door raad, college en organisatie gezamenlijk opgepakt.