Himmelwike voor basisscholen geopend bij OBS De Trime in Beetsterzwaag

Opsterland-Ooststellingwerf - Wethouder Rob Jonkman opende vanochtend de Himmelwike voor de basisscholen in Opsterland. Hij gaf om negen uur het startschot voor het sorteerspel op het schoolplein van Obs De Trime in Beetsterzwaag.

Wethouder Rob Jonkman stelde de leerlingen verschillende vragen over het afval. Na het vragenrondje werd het sorteerspel gedaan. De kinderen werden in groepjes verdeeld en moesten onder andere batterijen zo snel mogelijk in plastic bakken werpen. Ook wethouder Jonkman rende met de groep mee. Nadat het spel afgelopen was, mochten de kinderen veiligheidshesjes en handschoenen aantrekken. Vervolgens gingen ze in verschillende groepjes, gewapend met onder andere prikstokken en vuilniszakken het dorp in om het zwerfvuil op te ruimen. Dat was zeker geen straf want het was prachtig weer en eens wat anders dan de schoolbanken... Gewapend met prikstokken, vuilniszakken en veiligheidshesjes gaan deze week ruim 1200 leerlingen van de basisscholen in Opsterland op pad om het afval in de omgeving van hun school in te zamelen. Het doel van de actie is om de leerlingen bewust te maken van zwerfafval. De Himmelwike is een samenwerking van Omrin, Wooncorporatie Elkien en gemeente Opsterland.
Foto's: Grietje van der Reijnst-Brak / www.hetstaaterop.nl