Opsterland betaalt mee aan Project Het Koningsdiep: De Nije Boarn

BEETSTERZWAAG - De gemeente Opsterland betaalt 5000 euro subsidie aan Project Het Koningsdiep: De Nije Boarn. Mogelijk volgt later meer.

De Projectgroep Het Koningsdiep: De Nije Boarne vroeg eerder van de gemeente een bedrag van 20.000 euro, verdeeld over vier fasen. De nu toegekende 5000 euro is bedoeld voor fase 1, Landschapsinventarisatie en Landschapsbiografie. Hierna volgt een Maatschappelijke follow up met onder ander een Ontwikkelingskaart. Steun in de rug De projectgroep heeft eerder al subsidie ontvangen uit het Iepen Mienskipfûns (40.000 euro) en de gemeente Heerenveen (1.500 euro). De toekenning van de subsidies is voor de Projectgroep een enorme steun in de rug voor de fondsenwerving voor de afzonderlijke fases van het project en daarmee voor het project in zijn geheel. Volgens de Projectgroep heeft Opsterland zeer veel baat bij het De Nije Boarn, omdat eigenlijk de hele gemeente het stroomdal van het Koningsdiep vormt. De rivier kan voor de gemeente een uitstekende drager zijn voor de toeristische ontwikkeling en daarmee een impuls voor de economische vitaliteit van Opsterland. Actuele waarden De landschapsinventarisatie moet met behulp van de lokale bevolking de actuele waarden van het beekdallandschap in kaart brengen, zowel de natuurhistorische (ecologische) als de cultuurhistorische waarden. De inventarisatie omvat het methodisch verzamelen van gegevens en de verwerking daarvan. De resultaten worden gepresenteerd in een rapport inclusief kaarten en in hoofdstuk 11 van de landschapsbiografie. Rapport en kaartmateriaal worden digitaal beschikbaar gesteld. De veldverkenningen en karteringen zullen worden uitgevoerd door (amateur) experts, die lid zijn van de lokale historische en natuurverenigingen, en waar mogelijk door studenten. De lokale experts fungeren ook als intermediair naar bewoners uit de streek die over veel kennis beschikken over bijvoorbeeld veldnamen of bijzondere natuur of cultuurhistorische plekken, markante (oud) bewoners of bijzondere gebeurtenissen. Gespreksavonden Om deze schat aan kennis boven tafel te krijgen zullen mensen persoonlijk geïnterviewd worden, maar zullen er ook gespreksavonden worden georganiseerd. Op deze avonden worden verhalen verteld en kennis uitgewisseld en wordt het collectieve geheugen als het ware opgefrist. De gemeente Opsterland wil de landschapsinventarisatie en de op te leveren waardenkaarten gebruiken als digitale cultuurhistorische waardenkaart (Gis) voor een deel van Opsterland. Die kaarten kunnen volgens de gemeente een welkome aanvulling zijn op de Cultuurhistorische Kaart Fryslân en de provinciale archeologische kaart FAMKE. Of Opsterland ook de gevraagde subsidie voor de andere drie fasen zal betalen hangt af van overleg tussen de Stichting en de gemeente. Daarbij zal worden gekeken in hoeverre het werk van De Nije Boarn zal bijdragen aan de ambities van de gemeente in de realisatie van een duurzame ontwikkeling van het beekdal.