Smallingerland steekt geen energie meer in zusterstad Kiryat Ono

DRACHTEN -  De gemeente Smallingerland zal het zusterverdrag met Kiryat Ono niet eenzijdig opzeggen, maar de gemeente steekt geen energie, geld en tijd meer in de relatie met de stad in Israël.

Dat schrijft het college vandaag in een voorstel aan raad. Het voorstel over de toekomstige invulling van het zusterverdrag met Kiryat Ono in Israël bevat veel achtergronden en historie over de totstandkoming en de (gewenste) invulling van het verdrag vanaf het begin in 1964 tot de dag van vandaag. Alle overwegingen en uitgangspunten van vroeger en nu leiden tot een aantal conclusies: - Smallingerland zal het zusterverdrag met Kiryat Ono niet eenzijdig opzeggen. Er zijn nieuwe initiatieven uit de samenleving en die horen ook daar handen en voeten te krijgen. Een zusterverdrag uit het verleden mag daar nog steeds de basis voor zijn. Het zusterverdrag maakt deel uit van onze geschiedenis en die zullen we met elkaar blijven delen, ook als mocht blijken dat nieuwe private initiatieven niet genoeg voedingsbodem in de samenleving hebben. Deze historie is er en die blijft er, ook al is die er alleen in naam. - Het moet te veel van één kant komen, concludeert het college: ervaringen uit het verleden leren ons dat Smallingerland telkens aan zet is als de relatie tussen beide steden nieuw leven ingeblazen moet worden. Er is altijd sprake van een aanjagende trekkende rol, zonder dat dat voor de langere termijn voldoende inhoud en betrokkenheid in de volle breedte uit de samenleving oplevert. Daarmee wil de gemeente geen enkele betrokkene uit het verleden tekort doen. De gemeente heeft veel waardering en respect voor de inwoners die zich in meer of mindere mate hebben ingezet voor de instandhouding van de wederzijdse contacten. We moeten, met hen, constateren dat de basis wel steeds smaller is geworden in met name de afgelopen twintig jaar. - De gemeente neemt zelf geen initiatieven meer en stelt geen structureel geld en ambtelijke inzet beschikbaar. De gemeente is terughoudend in het brengen van bezoeken aan Kiryat Ono. De gemeente zal bij zulke uitnodigingen zoeken naar een inhoudelijke met name economische – en kansrijk gebleken - component. Want daar ligt de grondslag voor veel internationale betrekkingen. Als die inhoud er niet of onvoldoende is, kan het gemeentebestuur de afweging maken om niet op uitnodigingen in te gaan. - Als er wel wordt besloten tot een bezoek: de gemeente vindt dat de afreizende partij moet staan voor de eigen kosten voor reis en verblijf. Zo blijft de eigen inzet gemotiveerd, transparant en voor iedereen te volgen. Het raadsvoorstel bevat ook voorstellen voor de toekomstige invulling van de vriendschapsband met Gobabis en algemene uitgangspunten voor mondiaal beleid. Over de relatie met Gobabis nam het college eind vorig al een besluit. Nu zijn alle voorstellen die met het mondiale beleid van de gemeente samenhangen gecombineerd aan de raad aangeboden. Kijk hier voor het volledige raadsvoorstel: www.smallingerland/raadsinformatie.nl Lees ook: Smallingerland wil nieuwe invulling stedenband met Gobabis Hotze Rusticus herdenkt volgend jaar alleen bij het Joods monument