Zorgboerderijen Nij Beets gebruiken samen zonneboot en duofiets

nij beets -  Binnenkort ligt ‘Sin’ en Wille’, de rolstoel-toegankelijke zonneboot, weer aan de steiger bij zorgboerderij ’t Boerehiem aan de Kanaelwei-Sud in Nij Beets.

Er worden kleine aanpassingen uitgevoerd en dan kan er weer gevaren worden met mensen die dat in hun eentje niet kunnen. Eerst alleen op en neer naar het dorp en vanaf 1 juli door de sluizen. Ook de duofiets-met-ondersteuning staat al weer klaar voor gebruik in de berging van zorgboerderij De Ripen (Ripen 16) in Nij Beets. Boot en fiets zijn eigendom van Stichting De Ripen, een zelfstandige stichting voor mensen die moeten leven met beperkingen. Het beheer van de boot en de fiets is overgedragen aan de zorgboerderijen. Daarover zijn afspraken gemaakt en vorige week zijn die bekrachtigd met zes handtekeningen. Dat gebeurde in de kantine van zorgboerderij De Ripen. Voorzitter Rien van der Zeijden en penningmeester Gerben Lap waren er namens de stichting, Hans en AkkieTolsma van ’t Boerehiem en Tineke de Vries en Paul Roorda van zorgboerderij De Ripen. Zowel de stichting als de zorgboerderijen zijn blij met deze samenwerking. Niet alleen kunnen de cliënten en hulpboeren van de zorgboerderijen zo nu en dan de weg en het water op, maar ook voor de gasten die de appartementen van ’t Boerehiem en de BenB-kamers van De Ripen gebruiken, is het gezamenlijk varen en fietsen een fijne belevenis. Ook Beetsters, die niet in hun eentje kunnen fietsen of varen, kunnen er gebruik van maken. Nu de website van de stichting en de nieuwe folders klaar zijn, gaat de stichting nog verder ‘de boer op’ om het gebruik van de zonneboot en de duofiets te promoten. Zo kunnen nog meer mensen via de weg of het water genieten van de mooie omgeving van Nij Beets. De boot kan via ’t Boerehiem geregeld worden, de duofiets via zorg- en gastenboerderij De Ripen. (www.stichtingderipen.nl). Op de foto: Aan tafel plaatsen Akkie Tolsma, Tineke de Vries en Paul Roorda hun handtekening; Hans Tolsma, Rien van der Zeijden en Gerben Lap kijken toe.