Toelating nieuw raadslid Derks vanavond op agenda raad

Opsterland-Ooststellingwerf - Aan de agenda van de raadsvergadering in Ooststellingwerf vanavond is een agendapunt toegevoegd.

Het betreft de toelating van Sietse Derks als lid van de gemeenteraad van Ooststellingwerf. Derks kan in persoon niet aanwezig zijn vanavond. Om deze reden zal zijn installatie als raadslid (mits de raad een positief toelatingsbesluit neemt) plaatsvinden in de raadsvergadering van mei. De vacature raadslid is recentelijk ontstaan vanwege de benoeming van raadslid Hans Welle tot wethouder van Ooststellingwerf. Sietse Derks heeft te kennen gegeven de vacante plek te willen innemen.