Gemeente Opsterland schenkt bijdrage aan zwembad De Delte

BEETSTERZWAAG - De gemeente Opsterland schenkt Stichting De Delte een eenmalige bijdrage van 5000 euro ten behoeve van het zwembad De Delte in Gorredijk.

De stichting moet kosten maken om het zwembad gereed te maken voor openstelling. En doordat er na één seizoen nog geen financiële reserve is opgebouwd heeft stichting De Delte subsidie aangevraagd. Wethouder Piet van Dijk heeft grote bewondering voor het werk dat de stichting het afgelopen jaar heeft verzet, en nog steeds uitvoert om het zwembad over een paar weken weer open te stellen voor de inwoners van Gorredijk. ,,Een vrijwilligersbad realiseren is niet zomaar iets. We hebben groot respect voor de manier waarop de stichting dit voor elkaar heeft gekregen. Wij gaan ervan uit dat de bijdrage van 5000 euro voldoende ondersteuning biedt om ook het komend zwemseizoen succesvol van start te laten gaan.” De gemeente gaat daarnaast in gesprek met de stichting om te kijken welke investering in verdere verduurzaming en energiebesparing gedaan kan worden. Met ondersteuning van de gemeente kan de stichting investeren in duurzaamheidsmaatregelen voor het verwarmen van water en het opwekken van elektriciteit. Hiermee kan de hoge energielast op termijn worden verlaagd waarmee financiële zelfstandigheid voor de stichting mogelijk wordt.