Kleintje symposium ZaZa: 'Kracht zit in het menselijke'

Opsterland-Ooststellingwerf -  Stichting ZaZazorg uit Gorredijk heeft dinsdagavond een mini-symposium gehouden. 

ZaZa is een vrijwilligersorganisatie die zich inzet voor gezinnen met een ernstig ziek kind. Aanwezig waren mantelzorgers, beroepskrachten en vrijwilligers. Mensen die ieder vanuit hun eigen rol betrokken zijn bij een ernstig ziek kind. Doel was om gezamenlijke kennis en ervaring te delen, zodat zij elkaar kunnen steunen en van elkaar kunnen leren. Oscar en Oma Rozerood
Dat gebeurde aan de hand van de film Oscar en Oma Rozerood, over de tienjarige Oscar die vanuit zijn ziekbed op advies van vrijwilligster Oma Rozerood, openhartige brieven schrijft over de angsten die hij ziet bij zijn ouders en de behandelende artsen en over zijn contact met andere zieke kinderen. De avond heeft de banden tussen de informele en formele zorg versterkt. Er was veel respect voor de vrijwilligers die bij de mensen thuis komen. ,,Het is heel dichtbij, dat is fijn”, zei één van de verpleegkundigen: ,,In het ziekenhuis is meer afstand.” Luisterend oor  
De voornaamste conclusie van de avond was dat in dit werk menselijkheid belangrijker is dan protocol. ,,De kracht van ZaZa zit juist in het menselijke, in het bieden van een luisterend oor en het bespreekbaar maken van moeilijke dingen”, aldus coördinator Elsbeth Rispens.