MCO Prikkedam viert zeventigjarig bestaan

Opsterland-Ooststellingwerf -  Motorclub Oostellingwerf, beter bekend als MCO Prikkedam, bestaat zeventig jaar. De club werd opgericht op 1 april 1946.

Op maandag 18 april werd tijdens de ledenvergadering van District Noord van de Koninklijke Nederlandse Motorrijdersvereniging, KNMV, aandacht besteed aan dit jubileum. Uit handen van Gerard Braakman, secretaris/penningmeester van District Noord, ontvingen MCO bestuurslid Hendrik Jan Huismans en voormalig voorzitter, Tjeerd Boonstra een fraaie staander. In zijn toespraakje refereerde Braakman aan de vergunningsperikelen rondom de crossbaan Prikkedam en aan het feit dat Riemer van der Velde, de latere voorzitter van SC Heerenveen, als omroeper had gefungeerd. Prachtige crossbaan MCO heeft een stabiel aantal leden dat schommelt rond de 250.In tegenstelling tot vele andere motorclubs heeft de club vrij veel jeugdleden. Dat heeft natuurlijk alles te maken met de prachtige crossbaan die de club ter beschikking heeft en die woensdags en zondags open is om te trainen. De jeugd heeft op het terrein Prikkedam een eigen oefenbaan, waardoor zij niet hoeven te wijken wanneer de senioren trainen. Gemiddeld worden er drie keer per jaar officiële wedstrijden georganiseerd, zoals het Open Fries Kampioenschap, de DMX – regionale wedstrijden voor recreatieve motorrijders en zo nu een dan een Nederland Kampioenschap. Daarnaast zijn er natuurlijk de clubwedstrijden. Grote groep vrijwilligers ,,Het organiseren van deze motorevenementen lukt altijd nog dankzij de enorme inzet van een grote groep vrijwilligers. Daarover hebben wij beslist niet te klagen”, aldus bestuurslid Huismans. “Ook het publiek weet Prikkedam nog steeds te vinden, ook al zijn de toeschouwersaantallen wel fors teruggelopen. Vroeger kwamen er zo’n 15.000 liefhebbers af op een NK, nu houdt het met 2000 wel op.” Sportieve toekomst Hoewel het proces op het gebied van de vergunningsverlening nog niet is afgerond wordt daar wel hard aan gewerkt. De club voert gesprekken met alle omwonenden en doet zijn uiterste best om iedereen tevreden te stellen. ,,Prikkedam leeft weer volop en werkt enthousiast aan een sportieve toekomst.” Wereldkampioen Jannick de Jong Het districtsbestuur van de KNMV had wereldkampioen langbaan (grasbaan) Jannick de Jong uit Gorredijk gestrikt om na de pauze een presentatie te verzorgen over zijn carrière in de motorsport. Jannick werd in 2015 voor de derde  keer op rij Europees kampioen en veroverde op 19 september vorig jaar in het Franse Morizes als eerste Nederlander ooit ook het wereldkampioenschap langbaan. Blijven werken aan ontwikkeling Het begon allemaal toen hij als jochie van vier op vakantie in België een speedy zag staan. Hij wist zijn vader, zelf ook een groot motorliefhebber, zover te krijgen de speedy voor hem te kopen. Van meet af aanwas duidelijk dat dit zijn sport was, hij was altijd fel en wilde iedere wedstrijd winnen. Op zijn zestiende was hij al actief in het GrandPrix gebeuren. ,,Belangrijk is dat je steeds blijft werken aan de ontwikkeling van jezelf en van je materiaal. Alleen dan vind je de rust om je goed op een wedstrijd te kunnen focussen. Alleen dan haal je he beste uit jezelf naar boven.” Verder is natuurlijk het team van enorm belang, zijn familie, maar ook monteur Bert. Op de vraag hoe hij zijn toekomst ziet antwoordt Jannick dat hij na zijn actieve topsportloopbaan de functie van bondscoach wel ziet zitten: “anderen beter maken in hun sport is mooi werk, heb ik ervaren.” Tekst en foto's: Keimpe Vlietstra