Leerlingen Stellingwerf College volgen preventielessen bibliotheek

Opsterland-Ooststellingwerf - Alle 273 brugklasleerlingen van het Stellingwerf College volgen de lessen Online Imago, verzorgd door de mediacoaches van bibliotheek Zuidoost Fryslân.

De lessen Online Imago maken onderdeel uit van een groter lessenaanbod met als thema preventie. Jongeren leren al van jongs af aan hoe we met elkaar omgaan. Online is er echter veel minder toezicht op het gedrag van jongeren. Met wie praten zij en wat zeggen ze tegen anderen? De lessenserie Online Imago gaat over gedrag op sociale media. De lessen zorgen voor bewustwording en werken preventief om misbruik van en door sociale media te voorkomen. De eerste les die de jongeren volgen gaat over imago: hoe ziet de ander jou? Hoe presenteer je jezelf? Wat plaats je wel of niet? De tweede les gaat in op hoe je het leuk en veilig houdt voor jezelf. Tijdens de derde les kijken de leerlingen naar wat je kunt doen als het toch fout gaat. Hierbij staan voorbeelden uit de praktijk centraal. Samen praten over social media Voor sommige leerlingen is het een verrassing wanneer zij in de klas hun eigen naam ‘googlelen’. Een beetje geschrokken van het resultaat (staat dat van mij op internet?) besluit een leerling dat hij vanaf nu zijn naam wat vaker gaat googlelen. Het is immers goed om te weten wat er van jezelf op internet te vinden is. Veel leerlingen geven aan dat zij wel eens een pikante foto van iemand hebben ontvangen. Hoe ga je daarmee om? Over al deze zaken praat de mediacoach met de leerlingen. Samen praten over sociale media is een belangrijke eerste stap in het verstandig omgaan met media. Weerbaarheid Samen met preventielessen over drank en drugs, verzorgd door een preventiemedewerker van de gemeente, werkt de lessenserie Online Imago aan de weerbaarheid en het mediabewustzijn van jongeren. Het Stellingwerf College, de bibliotheek en de gemeente bundelen hun krachten, en versterken hiermee de zelfredzaamheid van jongeren.