Opening wandelknooppuntnetwerk in Zuidoost Fryslân

Opsterland-Ooststellingwerf - In Recreatiecentrum Dúndelle in Bakkeveen is vanmiddag het wandelknooppuntnetwerk in Zuidoost Fryslân officieel geopend.

Corrie de Groot, coördinator Landrecreatie De Marrekrite, vertelde over de realisering van het wandelknooppuntnetwerk. Michiel Schrier, gedeputeerde provincie Fryslân, verrichtte de officiële opening, daarna was er een 'walking lunch' door een deel van het wandelgebied. Deze maand wordt de laatste hand gelegd aan het 1245 km lange wandelknooppuntnetwerk Zuidoost Fryslân, onderdeel van Wandelnetwerk Fryslân. Na het plaatsen van de laatste markeringen is een grote stap gemaakt in het realiseren van een provinciedekkend wandelknooppuntnetwerk in Friesland. Het wandelknooppuntnetwerk Zuidoost Fryslân beslaat een derde van het provinciale totaal aan wandelknooppuntkilometers en is fijnmaziger dan in de andere regio’s in de provincie. Allerlei organisaties betrokken Het wandelknooppuntnetwerk Zuidoost Fryslân is tot stand gekomen in opdracht van provincie Fryslân en de gemeentes Heerenveen, Smallingerland, Opsterland, Ooststellingwerf en Weststellingwerf, onder leiding van Recreatieschap De Marrekrite. Daarnaast waren er vele partijen nauw betrokken bij het project, waaronder dorpsbelangen, wandelverenigingen en natuurorganisaties, maar ook particuliere grondeigenaren. Foto's: Willy Wilpstra