Van Wijnen Noord start nieuwe productielocatie in Gorredijk op

Opsterland-Ooststellingwerf -  Van Wijnen heeft overeenstemming bereikt over het aantrekken van de voormalige Romein-locatie aan De Klok in Gorredijk.

De komende vier weken worden gebruikt om de vervallen fabriek in recordtempo nieuw leven in te blazen en productieklaar te maken. De officiële opening is in juni. Fijn Wonen Nieuwbouw in Gorredijk Van Wijnen plukt de vruchten van de toegenomen woningbouw. De fabriek van Van Wijnen in Heerenveen, waar de reguliere prefab beton woningbouwcasco’s worden geproduceerd, zit aan de top van haar productie. Vanuit de positieve landelijke vooruitzichten is gekozen voor uitbreiding van de productiecapaciteit in Gorredijk. Daar worden binnenkort de bouwelementen voor de populaire, slimme, ‘Nul-Op-de-Meter’-woningen van Fijn Wonen Nieuwbouw geproduceerd. Meer dan bouwen: extra werkgelegenheid De verwachting is dat er door de uitbreiding van de productiefaciliteiten tien tot vijftien extra banen worden gecreëerd in de Friese bakermat van Van Wijnen. Dat er een mooie economische impuls kan worden gegeven op de plek waar het familiebedrijf ooit begon, stemt de betrokken bouwers tot grote tevredenheid. Dat het ernstig vervallen fabrieksterrein, aan de doorgaande weg tussen Lippenhuizen en Gorredijk, na vier jaar leegstand eindelijk wordt opgefrist, is daarbij nog een extra bonus. Fijn Wonen: innovatief en duurzaam bouwen Fijn Wonen biedt de mogelijkheid om energieneutrale woningen neer te zetten waarin woon- en zorgbehoeftes op elkaar zijn afgestemd. Zo wordt het mogelijk om goedkoper en langer thuis te wonen. Er wordt onder andere gebruik gemaakt van slimme technologie om de bewoners op afstand zorg te kunnen bieden. Veertig bouwdagen Normaal gesproken duurt een dergelijk bouwtraject ongeveer honderd dagen; bij Fijn Wonen zijn dit er door de geoptimaliseerde bouwmethode maar circa veertig. Er is dan ook  sprake van innovatief, duurzaam en maatschappelijk bouwen op hoog niveau. Opening half juni Een zeer enthousiast team van betrokken medewerkers is hard aan de slag met het stroomlijnen en uitvoeren van de (ver)bouwwerkzaamheden. Zodra er sprake was van serieuze onderhandelingen, is er een parallel proces gestart, om de locatie zo snel mogelijk productieklaar te maken. Het team zorgt dat de enorme hijskranen worden gekeurd, de bekistingen worden gemonteerd en het pand technisch in goede staat is voor het opstarten van de productie medio mei aanstaande, in aanloop naar de officiële opening in juni.