Stille Ommegang & Herdenking 4 mei in Tijnje

Opsterland-Ooststellingwerf - Net als voorgaande jaren is er in Tijnje ook dit jaar een Stille Ommegang en Herdenking op 4 mei. 

Om 19.00 wordt er verzameld in de kerk aan de Rolbrêgedyk. Onder gepaste muzikale begeleiding kan hier een kaarsje worden aangestoken. Aansluitend wordt er om 19.10 opgesteld voor een Stille Ommegang langs Breewei, Warrewei, Winia Ikkers en de Master Roordawei naar de algemene begraafplaats. Na het leggen van bloemen bij de graven van oorlogsslachtoffers zal er een krans worden gelegd bij het monument. Tijdens de herdenking zal Dominee Dieuwke van der Leij een korte overdenking houden, waarna schoolkinderen een gedicht zullen voordragen rond het thema van dit jaar: “De vrijheid omarmd”. Rond dit thema herdenken we hen die vielen tijdens de Tweede Wereldoorlog, maar ook is er respect voor hen die nu vechten voor vrede en veiligheid. De herdenking wordt muzikaal ondersteund door muziekvereniging De Bazuin. Om de herdenking op respectvolle wijze te kunnen houden wordt de Breewei van 19.15 tot 20.10 afgesloten voor het verkeer. Plaatselijk Belang Tijnje verwacht dat er weer veel mensen aanwezig zullen zijn.