Tentoonstelling Jan Roos bij Galerie Hoogenbosch in Gorredijk

Opsterland-Ooststellingwerf - Kunsthistoricus Rudi Hodel opent zondag 1 mei om 15.00 uur de solotentoonstelling van Jan Roos in Galerie Hoogenbosch in Gorredijk.

Tot en met 29 mei is vervolgens deze tentoonstelling 'Harlingen en de zee', met tekeningen en schilderijen van Jan Roos, te zien. Rudi Hodel over de tentoonstelling: ,,De expressionist Jan Roos is ook een romanticus, een rusteloze zoeker. Schommelend tussen de relativerende aanwezigheid van een krijsende meeuw, een labyrintische abstractie van de zee en de haven en een haast kosmische ervaring op het einde van een havenpier, probeert hij de dingen te vangen, die iedereen kan ervaren, maar niet kan aanraken: een gevoel."