Ruim honderd aanwezigen bij Dodenherdenking in Beetsterzwaag

Opsterland-Ooststellingwerf - Bij de Dodenherdenking gisteravond 4 mei in de Dorpskerk in Beetsterzwaag waren ruim honderd mensen aanwezig.

Langs het toegangspad naar de kerk hing een lijn met tekeningen en gedichten gemaakt door de leerlingen van de drie basisscholen in Beetsterzwaag.
Tussen de sprekers door, wethouder Piet van Dijk en schrijfster Martine Letterie, waren er optredens van onder andere Euterpe (onder leiding van Menno Haantjes), de leerlingen
van Zangstudio Lysbeth en Sietske en Ferry. Basisscholieren Amarins Witteveen en Tom Groen lazen een gedicht voor. Ook staken leerlingen vijf kaarsen aan in de kerk.
Na een samenzang werden de kerkklokken geluid, waarna iedereen na buiten ging. Het Taptoesignaal werd gespeeld en de twee minuten stilte volgden. Gezamenlijk werd vervolgens het Wilhelmus gezongen, daarna werd de krans gelegd.
Na afloop was er een defile langs de krans. Iederen kreeg een bloem om deze bij de opgang van de kerk neer te leggen. Veel mensen bekeken de gedichten en tekeningen toen ze het terrein van kerk verlieten. Foto's: Grietje van der Reijnst-Brak / www.hetstaaterop.nl