Oerrock zet met koerswijziging flinke stap vooruit

URETERP - Oerrock is met een groot buitenpodium een nieuwe weg ingeslagen en dat biedt voor de komende jaren veel perspectief. Voorzitter Sietze Boonstra constateert het met genoegen. ,,Better as dit kin hast net.''

Tekst en foto's Fokke Wester Oerrock is vanavond gratis toegankelijk, met optredens van onder meer De Kast. Morgenavond spelen er tributebands. Oerrock heeft de feesttent nog niet vaarwel gezegd, maar het grote buitenpodium geeft veel meer mogelijkheden, zegt Boonstra. Alleen al de bezoekerscapaciteit heeft een flinke sprong vooruit gemaakt, ook omdat het terrein nu anders is ingedeeld. Donderdagavond kwamen er 7500 mensen kijken en luisteren naar onder andere Racoon, Miss Montreal en Kensington. Chef'Special speelde nog in de tent, net als Moke. ,,En dan wie dy ek lekker fol. Mar wy tinke der dochs oer nei om dêr tenei wat oars foar yn't plak te dwaan'', zegt Boonstra. Looplijnen Door een aantal knelpunten van vorige edities op te lossen, kon de drukte dit keer egaler over het terrein aan de Skieppeleane worden verdeeld. ,,Foarrich jier fernamen wy dat guon looplijnen mekoar krústen en dat ha wy oanpast. Dêrtroch krigest no nergens mear opstoppings en koest oeral goed by. Dat makket alles folle relakster. Ik ha in pear kear eefkes in slach oer it terrein makke en de sfear wie oeral hiel goed.'' Naast het hoofdpodium blijven er ook in de toekomst hoekjes waar wat speciaals te doen moet zijn, vindt Boonstra. Hij wijst op het optreden van Jelle B in de kleine tent, waar echt geen mens meer bij kon. ,,Dat ferskaat jout in echte festivalsfear, minsken moette kieze kinne.'' Volgende week zal het bestuur de editie van 2016 evalueren en dan wordt bekeken wat er moet veranderen. Omdat vernieuwingen stapje voor stapje worden uitgevoerd, kan steeds worden bekeken wat goed is en blijft, of wat moet veranderen, stelt Boonstra. Wat de bezoekerscapaciteit betreft zit er nog wel wat rek in, heeft hij gemerkt. De Veiligheidsregio Fryslân berekent op verzoek van het bestuur wat het maximum is voor de locatie aan de Skieppeleane. Daarbij gaat het niet alleen over de grootte van het festivalterrein, maar ook over de bereikbaarheid en de verkeersdruk op de wegen van en naar het Oerrockterrein. Limiet bereikt ,,It konsept stiet as in hûs en wat bands oangiet sitte wy wol sa'n bytsje op de top fan wat yn Nederlân mooglik is.'' Ook wat vrijwilligers betreft is de limiet inmiddels wel zo'n beetje bereikt, denkt Boonstra. Nu al werken enkele honderden mensen uit de regio belangeloos mee aan het festival. ,,Dat hâldt in kear op.'' Boonstra zelf heeft amper kunnen genieten van de muziek, zegt hij lachend. ,,Ik ha in stikje fan Kensington sjoen en fierder haw ik bezich west mei fan alles. Mar goed, dêr dogge wy it ek net foar. Wat muzyk oangiet komme wy wol oan ús trekken by it scouten.'' Ook Rik Dijkstra, al jarenlang programmeur voor Oerrock, kreeg amper wat mee van de optredens. ,,Ik ha krekt eefkes op myn mobyltsje sjoen, ik ha hjoed al 178 telefoantsjes pleegt om dingen te regeljen foar bands en besikers'', zegt hij rond half tien. Wie wel volop genoot van de optredens is Alice Hoogakker uit het Groningse Slochteren. Alice (36) is blind, maar houdt van muziek. Alice mag vooraan staan, tussen de dranghekken en het podium. Ze komt al elf jaar op Oerrock, samen met Bert van Wieren, die met de moeder van Alice is getrouwd. ,,Alice noemt mij altijd haar cadeaupappa, haha.” Alice staat niet alleen vooraan, ze gaat ook met een aantal van de artiesten op de foto. ,,Oerrock is echt speciaal. We hadden nog geen kaarten, maar dat heeft de organisatie voor ons geregeld. Ze vonden dat Alice bij Oerrock hoort'', zegt Van Wieren. Meerdere optredens  Omdat het gisteren bevrijdingsdag was, had een aantal bands meerdere optredens op het programma staan. Zo speelde Kensington 's middags al in Groningen in het Stadspark voor 125.000 man publiek. ,,Nee, twee keer spelen op een dag is geen probleem'', zegt zanger Eloi Youssef. ,,Ik vind het wel lekker dat het hier donker is, dat is veel mooier met onze lichtshow en effecten.'' Ook Sanne Hans van Miss Montreal had er al een optreden opzitten toen ze in Ureterp arriveerde. Zij en haar band kwamen vanuit Leeuwarden, waar ze op het Bevrijdingsfestival optraden. ,,Maar hier is het leuker'', liet ze het volop meelevende en -zingende Ureterper publiek weten. Chef'Special moest vanuit Ureterp nog naar Haarlem en Racoon spoedde zich vanuit Ureterp naar Zoetermeer. ,,Je gaat je toch niet inhouden bij een optreden'', vertelde zanger Joshua Nolet van Chef'Special. ,,Een paar jaar geleden hadden wij vijf optredens op Bevrijdingsdag en gingen we per helicopter van de ene plek naar de andere. Dan weet je bij de eerste show dat je even zuinig aan moet doen, want anders haal je het eind van de dag niet. Maar dit is wel te doen. Bovendien hebben de mensen er wel voor betaald.'' Nieuw T-shirt Chauffeur Henry Smits vertrekt vanuit Ureterp met een nieuw Oerrock T-shirt voor zijn collectie. Het wordt hem speciaal door Boonstra bezorgd. Smits moet in zijn truck met oplegger zorgen dat de apparatuur van Racoon op tijd in Zoetermeer is. ,,De jongens zelf rijden in twee busjes, ik ga er snel achteraan'', zegt hij, nadat hij de ramen van de cabine grondig heeft schoongemaakt. Een politiewagen escorteert de chauffeur over de smalle wegen naar de A7.