Ruim 300 mensen herdenken in Tijnje

Opsterland-Ooststellingwerf - Veel mensen namen dit jaar aan Tijnje deel aan de jaarlijkse herdenking op 4 mei.

Gezamenlijk werden slachtoffers herdacht die sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog in oorlogssituaties en bij vredesoperaties zijn omgekomen. Gezien het grote aantal aanwezige jongeren en kinderen geeft het dorp hierbij een goede invulling aan het landelijke meerjarenthema 'Geef vrijheid door'. Voor de vijfentwintigste keer werd dit jaar in Tijnje de herdenking in de huidige vorm georganiseerd. Al deze jaren is er een belangrijke rol weggelegd voor de leerlingen van de basisscholen De Rank en De Pols. Door ze actief te betrekken wordt bijgedragen aan het besef wat het leven in vrijheid betekent en wat voor offers hier in het verleden voor zijn gebracht. De herdenking begon met een stille tocht vanaf de kerk door het dorp naar de Algemene Begraafplaats. Hier werden bloemen gelegd bij de gaven van Tijnster oorlogsslachtoffers. Bij het monument voor dorpsgenoten die zijn omgekomen bij de gevechten bij de Grebbeberg werd een krans gelegd. De kersverse dominee, mevrouw Dieuwke van der Leij sprak in haar overdenking over de lessen die we moeten leren uit het verleden, waarna de schoolkinderen gedichten voordroegen. De muzikale ondersteuning werd verzorgd door De Bazuin. Indrukwekkend waren The Last Post die Lieuwe Jeeninga over de vijver blies, het klokluiden en de twee minuten intense stilte. Na het gezamenlijk zingen van het Wilhelmus werd de bijeenkomst afgesloten door de voorzitter van Plaatselijk Belang. Voor de vijfentwintigste keer waren de gedichten van de schoolkinderen geschreven door Frank de Koster, die ook ieder jaar een flink deel van de organisatie voor zijn rekening neemt. Samen met een aantal dorpsgenoten is Frank al vanaf het eerste moment betrokken bij deze herdenking. Hiervoor werd de waardering uitgesproken. Gezien de aanwezigheid van jong en oud zal deze herdenking ook komende jaren blijven bijdragen aan het doorgeven van de vrijheid.