Kiosk Open Stal en plein Oldeberkoop worden vernieuwd

Opsterland-Ooststellingwerf - De Open Stal kiosk, die jarenlang op het plein in Oldeberkoop zijn functie heeft gehad, wordt woensdag 11 mei afgebroken.

Het werd tijd voor een nieuwe kiosk voor de Open Stal route, die beter past bij deze tijd. De kiosk werd in 1974 gebouwd en heeft door de jaren heen dienst gedaan als distributiepunt voor Open Stal entreebewijzen, catalogi, witte fietsen enansichtkaarten. De kiosk maakt plaats voor een nieuwe mobiele kiosk, maar is ook onderdeel van een groter plan. Gezelliger plein Afgelopen jaren is  door verschillende belanghebbenden gesproken over de herinrichting van het plein in het centrum van Oldeberkoop. Uiteindelijk is er een door iedereen gedragen plan gekomen. Dit heeft geresulteerd in een verrijdbare kiosk voor de Open Stal. De bestrating van het plein in Oldeberkoop wordt na het afbreken van de oude kiosk vernieuwd. In de zomermaanden zal een muziekkoepel op het plein worden geplaatst, waarin liveoptredens kunnen plaatsvinden. Tevens zal het dorpsschaakspel worden verhuisd naar het plein. Voor Oldeberkoop, de horeca, Open Stal, de Friese Streekmarkt en toeristen die een bezoek brengen aan het dorp wordt een gezelliger plein gecreëerd. Het project is gezamenlijk gefinancierd door gemeente Ooststellingwerf, Plaatselijk Belang Oldeberkoop en Open Stal. Visitekaartje Esther Veenhouwer, voorzitter Plaatselijk Belang Oldeberkoop: ,,Ik ben er trots op dat wij als dorp er in geslaagd zijn om een mooi gezamenlijk plan voor ons plein te maken! Het plein vervult de functie van een ontmoetingsplek voor zowel het dorp, het toerisme en de recreatie. Het is daarom belangrijk dat het plein er goed uit ziet, het is tenslotte het visitekaartje van ons dorp.” Peter Hiemstra: ,,Het plein speelt een belangrijke rol bij zowel de opening van Open Stal als voor de bezoekers die de Open Stal komen bekijken. Met de introductie van de nieuwe mobiele kiosk en een nieuw plein is voor ons weer een positieve stap gezet en hebben we letterlijk meer ruimte."