IVN wandelexcursie door Wijnjeterper Schar

Opsterland-Ooststellingwerf - IVN de Wâlden houdt op woensdag 25 mei van 19.30 tot 21.30 uur een wandelexcursie door het Natura 2000 gebied Het Wijnjeterper Schar.

Het Wijnjeterper Schar is een zeer gevarieerd natuurgebied waarin heide, bos en het open weide gebied van het beekdal van het Koningsdiep elkaar sterk afwisselen. Het gebied kent een rijke historie vanaf de ijstijden tot het heden. Het belooft een zeer gevarieerde en boeiende excursie te worden, waarin natuur en cultuurhistorische aspecten ruimschoots aanbod komen. De start is bij het parkeerterreintje op de hoek van Nije Heawei 1 en parallelweg Opperhaudmare (N381 tussen Drachten en Wijnjewoude) tegenover Nije Heawei 1 in Wijnjewoude. Informatie: Catrinus Nouta (058-7850961, 18.00-20.00 uur).