Tweehonderd leerlingen verduurzamen Burgemeester Harmsma School in Gorredijk

Opsterland-Ooststellingwerf - Tweehonderd leerlingen gaan de Burgemeester Harmsma School in Gorredijk verduurzamen, door zoveel mogelijk energie en water te besparen.

Dinsdag vond de Kick-off plaats en is de Energy Challenge van start gegaan. Raynaud Ritsma verzorgde de introductie en twee dagen lang was de ‘Jouw Energie van Morgen’ truck, van de Rijksuniversiteit en GasTerra, aanwezig. Hier maakten ze kennis met duurzame energie en gingen ze zelf aan de slag met zonnecellen. Tot aan de zomervakantie zetten ze een duurzaamheidscampagne op en strijden ze tegen andere deelnemende middelbare scholen van de Energy Challenges in Noord-Nederland. Op 21 juni vindt de finale plaats in Leeuwarden. Jongeren aan het stuur De Energy Challenges daagt kinderen en jongeren uit om slim met energie om te gaan. Het is een spel op school en tussen scholen onderling, waarbij leerlingen het energieverbruik op hun school analyseren en in teamverband een origineel plan bedenken om zoveel mogelijk energie te besparen. Vorig jaar wisten Friese scholieren al tal van slimme acties te verzinnen. Eén basisschool had door middel van herinneringsstickers op elektrische apparatuur 30% besparing gerealiseerd. Een andere middelbare school wist door middel van een sponsorloop een windmolen voor op school te financieren. Slimme meters De jongeren kunnen de effecten van hun campagne zien en meten. Slimme meters en monitoringssoftware is in de scholen geplaatst, die het gas- en elektraverbruik realtime inzichtelijk maken. Hierdoor kunnen de leerlingen na elke besparingsactie precies zien wat het resultaat van hun actie is geweest. Daarnaast worden alleschoolgebouwen doorgelicht door een team van stagiaires onder begeleiding van een technisch specialist. Samenwerking De provincie Friesland ondersteunt de Energy Challenges Fryslân als onderdeel van uitvoeringsprogramma 'Duurzame Energie'. Het project wordt verder versterkt door de gemeenten Leeuwarden, de Friese Meren en Súdwest-Fryslân. Bedrijven en andere organisaties spelen ook een belangrijke rol in het project. Onder meer StruktonWorksphere, BekkemaBruinsma, de Friese Milieufederatie,  Energy Valley en de Watercampus doen mee aan het project. De Energy Challenges Fryslân is onderdeel van de Stichting Energy Challenges. Het doel van de stichting is het stimuleren van enthousiasme en bewustwording onder jongeren op de thema's energie, techniek en duurzaamheid. Het project is in 2011-2012 gestart als pilot tussen twee scholen in Groningen en is sindsdien uitgebreid naar ruim 100 scholen in Groningen, Friesland, Drenthe, Noord-Holland en Gelderland met nieuwe projecten in ontwikkeling in de andere provincies voor schooljaar 2016-2017.