Plannen voor Fonds Ooststellingwerf bekijken op Publieksdag

Opsterland-Ooststellingwerf - Het scala aan ideeën voor het Fonds Ooststellingwerf is groot. Iedereen kan de plannen komen bekijken op vrijdag 20 mei tijdens de Publieksdag.

Bezoekers kunnen ook hun stem uitbrengen op initiatieven. De Publieksdag vindt plaats voor het gemeentehuis in Oosterwolde, aan ’t Oost 11. Het programma voor de Publieksdag is als volgt. Van 15.30 tot 16.30 uur is de Ideeënmarkt; initiatiefnemers presenteren hun plannen, van 16.30 tot 17.15 uur worden de stemmen geteld en is er een muzikaal intermezzo met een hapje en drankje. Dan volgt tussen 17.15 en 18.00 uur de uitslag door voorzitter van de adviescommissie Wim Plekkenpol en wethouder Engbert van Esch. Gevarieerd aanbod Er zijn projecten op het gebied van zorg, groen, sport, kunst, historie, energiebesparing, duurzaamheid en economie. Veel aanvragen gaan over een combinatie daarvan. Zowel grote als kleine projecten zijn ingediend.  De ideeën zijn eerder al getoetst aan de voorwaarden voor de subsidie. De ideeën die voldeden aan deze voorwaarden mochten door naar de onafhankelijke adviescommissie en vervolgens naar de Publieksdag. De adviescommissie heeft punten gegeven aan de ideeën, hierbij worden de stemmen van de bezoekers op vrijdag 20 mei opgeteld. Op basis van het advies van de adviescommissie en de uitslag van de Publieksdag kent het college van B&W de subsidie toe. Fonds Ooststellingwerf Er leven veel mooie ideeën in Ooststellingwerf. Gemeente Ooststellingwerf wil deze goede ideeën en initiatieven verder helpen, daarom is Fonds Ooststellingwerf in het leven geroepen. Het subsidiebedrag is evenredig verdeeld over drie aanvraagrondes. In de eerste ronde is € 333.000 beschikbaar. De tweede ronde volgt later dit jaar.