Brugwachters bij de Hooidammen krijgen een groter hokje

OUDEGA - Het brugwachtershokje bij de brug op de Hooidammen wordt uitgebreid. Door de heropening van het Polderhoofdkanaal is het werk voor de brugwachters te veel geworden voor één man. Vanaf de Hooidammen moeten nu ook twee bruggen en een sluis in het PH-kanaal worden bediend. Smallingerland trekt er 182.000 euro voor uit.

De twee bruggen en de sluis in het Polderhoofdkanaal worden op afstand bediend vanuit de bedieningsruimte bij de Hooidamsbrug. Deze ruimte is echter te klein om hier met meer dan een brugwachter te zitten. Afgelopen vaarseizoen is dit opgelost met een tijdelijke extra bedieningsruimte. Om het probleem definitief op te lossen moet de huidige bedieningsruimte worden vergroot. Hiervoor wordt een krediet van 182.000 euro beschikbaar gesteld. Drie werkplekken De bedieningsruimte van de Hooidamsbrug krijgt na de uitbreiding drie werkplekken, een keukenblokje en een entertainmentpaal met TV/radio. Onder de bedieningsruimte is een toilet. Er wordt in de zomermaanden gewerkt in ploegendienst van 7.00-23.00 uur. Voor het vergroten van de huidige bedieningsruimte moet alle bediening tijdelijk wel op de wal worden ondergebracht. Ook de Hooidamsbrug moet dan tijdelijk op afstand worden bediend. De bediening wordt door de gemeente uitgevoerd met eigen opgeleid personeel van de afdeling Openbare Werken. Voor de uitvoering van onderhoudswerk wordt personeel van derden ingehuurd. Hiervoor wordt voorlopig een bedrag van 20.000 euro beschikbaar gesteld. Het geld daarvoor komt uit het potje dat al was gereserveerd voor het Polderhoofdkanaal. Alle bruggen Voor de bediening is een glasvezelkabel vanaf de bruggen en de sluis in het Polderhoofdkanaal naar de Hooidamsbrug gelegd. Aanvankelijk zouden vanaf hier alle bruggen en beide sluizen van het kanaal op afstand worden bediend, dus ook de brug en de sluis van de gemeente Opsterland. In dat geval was het duidelijk dat de bediening met meerdere brugwachters plaats moest vinden en dat vergroting van de bedieningsruimte noodzakelijk was, ook vanwege de Arboregels. Dat zou uit het project betaald worden. Later besloot Opsterland om de bediening automatisch, op aanvraag van de gebruiker, te laten doen. Hierdoor verviel voor de buurgemeente de noodzaak om van de bedieningsruimte Hooidamsbrug gebruik te maken. Smallingerland heeft niet voor zelfbediening gekozen, in verband met de storingsgevoeligheid van het systeem. Bij foutieve bediening, te vroeg opvaren, of door rood varen slaat het systeem in de noodstop en moet een monteur naar de brug of sluis toe om het systeem te herstarten. In verband met de grote afstand vanaf de gemeentewerf zou bij storing de gebruiker onredelijk lang moeten wachten tot er een monteur is. Te veel afleiden Verwacht werd dat één brugwachter de bediening van de Hooidamsbrug en de nieuwe bruggen en sluis op afstand wel kon uitvoeren. Door de grote drukte tijdens het vaarseizoen is dit echter niet mogelijk, zo bleek uit een proef. De gemiddeld 24 vaarbewegingen per dag op het PH-kanaal zouden teveel afleiden. Door de verdeling van de aandacht raakt de veiligheid voor watersporters, beroepsvaart en weggebruikers in het geding. Als alternatief is ook gekeken naar het bouwen van een nieuwe bedieningsruimte op de wal bij de Hooidamsbrug, maar het uitbreiden van het bestaande hokje bij de brug is minder ingrijpend en goedkoper. De brugwachter heeft nu zicht op de brug en kan de extra kunstwerken in de gaten houden via een monitor. Voor de brugwachter is direct zicht op de Hooidamsbrug belangrijk, omdat naast de pleziervaart ook veel beroepsvaart van deze brug gebruik maakt. Bovendien kunnen twee brugwachters elkaar ondersteunen en aflossen. Extra personeel De dubbele bediening duurt van 1 juli tot 15 september, zolang het vaarseizoen op het PH-kanaal nog beperkt is door de ontheffing op de flora- en faunawet. Worden die tijden verruimd tot bijvoorbeeld de vaarperiode op de Turfroute, 16 mei tot 15 september, dan zal extra personeel nodig zijn. Smallingerland onderzoekt nog of de bediening buiten het hoogseizoen wel door een persoon gedaan kan worden.